Přednáška Mgr. Klsák

Mgr. Jiří Klsák: Proměny kostela sv. Maří Magdalény

Místo
Kancelář architektury města Karlovy Vary - nám. Dr. Horákové

⛪️ Při archeologickém výzkumu v předprostoru kostela sv. Maří Magdalény byly nalezeny i zbytky základového zdiva původního gotického kostela stejného zasvěcení. Starší kostel měl však oproti dnešní chrámové stavbě jinou dispozici i orientaci, mimořádné bylo i jeho zasazení do situace tehdejšího terénu.

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) využila pozastavení stavby rekonstrukce ulice Moravská a náměstí Svobody právě z důvodu archeologických nálezů a nabídl zajistit chybějící detailní architektonický návrh využívající nalezenou historickou dlažbu.

🗣 Nejen o archeologických výzkumech na tomto významném městském prostoru promluví Mgr. Jiří Klsák.

Není třeba se registrovat dopředu, vstup je zdarma. Těšíme se na Vás!

▶️ www.kamkv.cz/kostel-prednaska