řidičský průkaz

Požádat o výměnu řidičského průkazu bude možné elektronicky

Od 1. června 2021 se oficiálně spouští elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu. Této možnosti mohou využít řidiči, kterým vyprší platnost dokladu za méně než 90 dní nebo jim řidičák propadl. Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni)  a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Portál občana nabídne žadatelům formulář s předvyplněnými údaji z Centrálního registru řidičů, včetně fotografie získané z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu.

Jak postupovat a v jakých případech je možné o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana požádat, najdete v informačním letáku Ministerstva dopravy ČR.