blokové čištění

Startuje blokové čištění. Je třeba přeparkovat vozidla

V Karlových Varech startuje v úterý 6. dubna komplexní úklid komunikací. Blokové čištění bude probíhat v plném rozsahu, tedy i se strojovým čištěním komunikací včetně parkovacích zálivů a parkovišť. Z tohoto důvodu bude potřeba v souladu s dopravním značením odstavit vozidla z lokalit avizovaného úklidu. Vozidla, která budou bránit provedení blokového čištění, budou z místa úklidu odtažena.

„Vzhledem k charakteru letošní zimy je na komunikacích a parkovacích místech velké množství nečistot a zbytků posypového materiálu. Proto jsme se rozhodli jít cestou co možná nejefektivnějšího úklidu s využitím dostupné techniky. Taková očista se ale bohužel bez vymístění zaparkovaných vozidel neobejde. Věřím, že i přes pokračující omezení mobility nám obyvatelé města vyjdou vstříc a včasným přeparkováním svých aut úklid komunikací umožní. Jsme si ale vědomi komplikací, které mohou nastat v případě osob v nařízené karanténě či izolaci. V odůvodněných případech proto nebudeme uplatňovat náhradu nákladů za takzvaný zpětný odtah vozidla,“ vysvětluje náměstek primátorky města Karlovy Vary Petr Bursík.

 Před začátkem blokového čištění tedy budou vozidla z čištěné lokality odtahována. V případě, že si je jejich provozovatelé v den odtahu nevyzvednou z parkoviště odtahové služby v Západní ulici, budou vozidla vracena zpět do lokality odtahu. Pokud provozovatel takto odtaženého a vráceného vozidla prokáže, že byl v době blokového čištění v karanténě či izolaci, může požádat o prominutí nákladů na zpětný odtah. Žádost je možné směřovat na referentku odboru technického magistrátu města (Alice Szebestová, email a.szebestova@mmkv.cz, tel. 353 151 418, mobil 601 158 919).

V ostatních případech bude odtah vozidel zpoplatněn v souladu s Nařízením města Karlovy Vary č. 13/2019, které je uvedeno na webových stránkách magistrátu města (https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).

Harmonogram blokového čištění v 1. pololetí roku 2021

Harmonogram prací je nastaven v obdobném režimu jako v předchozích letech. Čistit se budou komunikace, parkoviště a další zpevněné plochy, v lázeňském území a obchodně správním centru bude opět prováděno noční mytí. Technika i pracovníci ručního úklidu se postupně zaměří na všechny městské čtvrtě. Součástí očisty budou i odtahy autovraků odstavených na komunikacích a veřejných prostranstvích. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací bude prováděno od 20 hodin.

Na termín úklidu budou s předstihem upozorňovat dopravní značky.

Plán blokového čištění města v roce 2021 vypracovala společnost AVE odpadové hospodářství, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět. Změny v rozpisu způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.