Školy, školská zařízení

ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÉ SKUPINY:

Všechny školy, školky i dětské skupiny jsou uzavřené, s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, jako jesle. Školy mohou vyučovat distančním způsobem.

 

ŠKOLY PRO PRACOVNÍKY V PRVNÍ LINII

Určenou základní školou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí v souladu s Usnesením vlády ČR a Rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje je pro ORP Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01, kontakty pro mimořádnou docházku: 353 226 408 nebo 725 595 503. 

Určenou mateřskou školou je 2. Mateřská škola Karlovy Vary, pracoviště MŠ Krušnohorská, tel. 774 446 405.

Školy jsou určeny pro děti pracovníků IZS, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků úřadů, zaměstnanců Okresní správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR, finanční správy, České pošty a dalších vyjmenovaných profesí.

The person responsible for this page is: Jan Kopál

Last update: 29.3.2021

Are you missing something on this page? Write us