Školy, školská zařízení

ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÉ SKUPINY:

Základní školy v našem městě již mohou navštěvovat žáci I. i II. stupně. Výuka probíhá prezenčně. Žáci ani učitelé  již nemusejí mít během výuky nasazenou roušku či respirátor. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost ochrany dýchacích cest nadále platí.

Mateřské školy v našem městě jsou otevřeny již v běžném provozu, děti nemusí mít roušku ani jinou ochranu dýchacích cest.

 

The person responsible for this page is: Jan Kopál

Last update: 8.6.2021

Are you missing something on this page? Write us