řidičský průkaz_vzor

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje

Výměnu propadlých řidičských průkazů a profesních průkazů je možné odložit na později. Platnost dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se automaticky prodlužuje o 10 měsíců od data propadnutí. Podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva dopravy ČR (https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy).

Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19.

Doporučujeme využít možnosti odložit výměnu dokladů na později. Pokud se přesto rozhodnete na registr vozidel vyrazit, připomínáme, že při návštěvě úřadu je nutné chránit si dýchací cesty respirátorem, dodržovat rozestupy a další hygienická opatření. Doporučujeme rezervovat si termín návštěvy v našem systému elektronického objednávání klientů: https://mmkv.cz/cs/elektronicke-objednavani-klientu