Aktuální nařízení

⚠️ NOUZOVÝ STAV ⚠️

Na území České republiky je do 11. dubna 2021 vyhlášen vládou nouzový stav kvůli rychle se šířícím novým mutacím koronaviru a kritické přetíženosti nemocnic. 

 

ROUŠKY A RESPIRÁTORY

Do odvolání platí povinnost chránit dýchací cesty respirátory nebo chirurgickými rouškami ve všech veřejných vnitřních prostorách budov mimo bydliště a na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území platí tato povinnost tehdy, pokud se ve stejném čase vyskytují blízko sebe ve vzdálenosti menší než 2 metry nejméně dvě osoby, které nežijí ve společné domácnosti.

Pro sportovce v době tréninku platí výjimka, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, kteří ve venkovních prostorech nemusejí používat ochranný prostředek, ale jen za podmínky, že se nachází alespoň dva metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

RESPIRÁTORY

Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) je povinný v obchodech, provozovnách služeb, zdravotních ambulancích, pobytových zařízeních sociálních služeb, v prostředcích hromadné dopravy a na zastávkách, nástupištích a čekárnách. Je také povinný v osobních vozidlech, pokud v nich společně cestují osoby, které nejsou členy jedné domácnosti.

ROUŠKY

Minimální požadavky na chirurgické roušky vycházejí z normy ČSN EN 14683+AC, která stanovuje parametry výrobku bránícího šíření kapének. Nepostačují už šité roušky, šátky, šály a další necertifikované pomůcky. Chirurgické roušky jsou považovány za dostatečnou ochranu tam, kde není vyžadován přímo respirátor. U dětí od 3 do 15 let mohou respirátor nahradit.

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

 

OMEZENÍ POHYBU V OBCÍCH, OKRESECH A MEZI OKRESY

OMEZENÍ POHYBU UVNITŘ OKRESU

Opustit bydliště bez důvodu uvedeného ve výjimkách usnesení vlády, tedy například jít na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin, a to pouze na území okresu, kde mám trvalý pobyt.
Venčení psů v noci od 21:00 do 5:00 je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo obec bydliště do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva, zaměstnanecký průkaz.
Vzor potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí vyplněný formulář s vyznačeným účelem cesty nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Vytištěné formuláře je možné vyzvednout ve vestibulu budovy magistrátu na Moskevské ulici 21.

Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.

Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Vláda apeluje na občany, aby omezili setkávání s osobami, které nesdílejí jednu domácnost, na dobu nezbytně nutnou.

Nadále platí zákaz požívání alkoholu na veřejnosti.

Otázky a odpovědi k omezení pohybu v okrese a mezi okresy

Další detailní informace o omezeních a vysvětlení na oficiálních stránkách okresy.mvcr.cz a covid portál.

The person responsible for this page is: Jan Kopál

Last update: 29.3.2021

Are you missing something on this page? Write us