Mlýnská kolonáda

Prameny Rusalka a Knížete Václava I jsou dočasně nedostupné

Z důvodu pokračující obnovy Mlýnské kolonády a probíhajících restaurátorských prací jsou uzavřené dva z pěti pramenů vyvěrajících na této kolonádě. Jedná se o prameny Rusalka a Knížete Václava I (tedy vnitřní vývěr). V rámci odborných restaurátorských prací musí být vyměněny výstelky přelivných váz pramenů.