DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

Místo
Lázně III

ZRUŠENO, VSTUPNÉ BUDE VRÁCENO V MÍSTĚ PRODEJE, ZAKOUPENÉ VSTUPNÉ ONLINE BUDE VRÁCENO ZPĚT NA VÁŠ ÚČET.

VE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU HUDEBNÍ ŠKOLOU HOCHSCHULE FÜR MUSIK „HANNS EISLER“ B

Wolfgang Amadeus Mozart

Symfonie č. 41 "Jupiter"

Ludwig van Beethoven

2 romance pro housle a orchestr op. 50 a 40

Symfonie č. 2 D dur

prof. CHRISTIAN EHWALD – umělecký garant