Andrea Pfeffer Ferklová

Dny s primátorkou jsou do odvolání zrušeny

Dny s primátorkou, během kterých dostávali obyvatelé města Karlovy Vary prostor ke svým podnětům a dotazům, se s ohledem na aktuální situaci a nezbytná opatření konat nebudou.

Důvodem je snaha o eliminaci osobních návštěv v rámci celého úřadu a upřednostnění vzdáleného řešení úředních i jiných záležitostí prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo telefonicky. Činíme tak v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví i doporučení hygieniků.

Ke komunikaci s primátorkou města Andreou Pfeffer Ferklovou a sdělení svých podnětů a názorů můžete využít email: a.ferklova@mmkv.cz.

Dny s primátorkou, které se obvykle konají jednou měsíčně, jsou do odvolání zrušeny.