Přehled schválených dotací

Obnova památek

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Zájmové aktivity

Sociální oblast

Mezinárodní vztahy

Lázeňství a cestovní ruch

Prevence kriminality a protidrogová prevence

Životní prostředí

Kontaktní osoba pro kapitolu životní prostředí: Ing. Stanislav Průša

The person responsible for this page is: Anna Bartáková

Last update: 8.9.2021

Are you missing something on this page? Write us