KORONAVIRUS

⚠️ NOUZOVÝ STAV ⚠️

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

OMEZENÍ POHYBU OSOB

S účinností od 22. října 6:00 hod. do 3. listopadu do 23:59 nařídila Vláda ČR zákaz nočního vycházení v čase od 21:00 do 4:59 hod. Výjimka platí pro cesty za prací, neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví a majetku a pro venčení psa (do 500 metrů od bydliště).

Zatím do 3. listopadu do 23:59 platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské a jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou a osobami blízkými, cest k nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků, drogerie, krmiv pro zvířata), cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních, poštovních a finančních záležitostí.

Výjimka platí na pobyt v přírodě, parcích, cesty do vlastních rekreačních zařízení.

Účast na svatbě a pohřbu je možná v počtu maximálně 10 osob.

Vláda nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Na veřejnosti je možné pobývat ve skupinách max. dvou osob s výjimkou členů domácnosti, spolupracovníků.

UZAVŘENÍ OBCHODŮ A SLUŽEB

Uzavřeny jsou maloobchodní prodejny a provozovny služeb s výjimkami stanovenými usnesením Vlády ČR. Otevřené zůstávají prodejny se základním sortimentem jako jsou potraviny, lékárny, drogerie.

S platností od 28. října musí budou maloobchodní prodejny otevřené od pondělí do soboty nejdéle do 20 hodin, v neděli budou úplně zavřené. Výjimku mají například lékárny nebo čerpací stanice.

Od 28. října je zakázán prodej na tržištích a stánkový prodej. Nevztahuje se na prodej ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vajec, pekařských výrobků, pokud e ovšem jedná o domácí výrobu. Na trzích může být maximálně 20 osob na 400 metrů čtverečních. Zakazuje se konzumace v místě trhů.   

NÁKUPY PRO SENIORY 60+ V IZOLACI A KARANTÉNĚ

Od pátku 23. října je v provozu linka pro objednávku nákupu základních potravin a potřeb. Služba je určena výhradně pro seniory ve věku 60+ s bydlištěm v Karlových Varech, kteří se nacházejí v izolaci nebo karanténě. Obstarání nákupu základních potravin, drogerie a dalších potřeb, vyzvednutí receptů a léků je možné objednávat ve všední dny od 8 do 12 hodin na telefonním čísle:

📞607 038 759

Rozvoz bude probíhat ve všední dny výhradně na území města Karlovy Vary. Služba bude karlovarským seniorům nacházejícím se v izolaci nebo karanténě poskytována zdarma, klienti uhradí pouze cenu objednaného zboží.

KDE MUSÍM NOSIT ROUŠKU

Platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest 

 • v prostředcích veřejné dopravy (autobus, vlak), na zastávkách veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, čekárny).
 • ve všech vnitřních prostorách budov mimo bydliště (nebo např. hotelový pokoj, ubytovnu), tj. na úřadech, v obchodech, na poště, ve škole atd.
 • od 21. října také venku na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud není možné dodržet dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů domácnosti)
 • v motorových vozidlech (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti)

Povinnost neplatí například pro

 • děti do 2 let věku
 • zaměstnance, kteří vykonávají práci na jednom místě a jsou minimálně 2 metry od jiné osoby
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku

ODBĚROVÉ MÍSTO

V Karlových Varech je odběrové místo typu drive-in zřízeno v dolní části areálu nemocnice. Přijímá pouze po předchozí rezervaci nebo indikaci.

REZERVACE TERMÍNU ODBĚRU Covid-19 PRO INDIKOVANÉ OSOBY (není určeno pro samoplátce!)
Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19.

KONTAKT PRO REZERVACI TERMÍNU ODBĚRU:
Tel.: +420 950 380 380

PROVOZNÍ DOBA
Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

PRO KOHO JE LINKA URČENA
Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty. Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA
Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady: Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle. Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho. Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít. Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě. V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr. Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí. Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou. Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

REZERVACE TERMÍNU PRO SAMOPLÁTCE
Pouze formou rezervačního systému na adrese https://kk-odbery.reservio.com/

Odběrové místo:
Karlovarská krajská nemocnice
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary


MAGISTRÁT

V souladu s opatřením vydaným Vládou ČR bude Magistrát města Karlovy Vary od pondělí 12. října 2020 DO ODVOLÁNÍ otevřen po veřejnost pouze v pondělí a ve středu v době od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Smyslem je zachovat chod úřadu pro vyřízení nezbytných záležitostí, které se neobejdou bez osobní návštěvy.

Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali veškeré své úřední i další záležitosti písemně, elektronickým podáním datovou schránkou nebo emailem a telefonicky. Všechny potřebné kontakty (telefonní čísla i emailové adresy) na pracovníky magistrátu jsou dostupné na našem web webu (kontakty na jednotlivé odbory úřadu, kontakty na jednotlivé pracovníky magistrátu). 

Při návštěvě úřadu je nutné dodržovat rozestupy a používat ochranné prostředky.

ŠKOLY

 • Od středy 14. října přecházejí všechny školy včetně 1. stupně na distanční výuku.
 • Mateřské školy zůstávají v běžném provozu.
 • Určenou základní školou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí IZS v souladu s Usnesením vlády ČR a Rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje, je pro ORP Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01. Kontakty, kde je možné získat podrobnější informace či nahlásit své dítě k docházce: 353 226 408 nebo 725 595 503. 

KULTURA

 • Ruší se všechny kulturní události, zavírají se divadla, kina, muzea, galerie a další kulturní objekty.

SPORT

 • Vnitřní sportoviště jsou uzavřena.
 • Ruší se veškeré profesionální i amatérské sportovní aktivity.
 • Zavřeny jsou všechny bazény, posilovny, fitness centra.

RESTAURACE

 • Do 3. listopadu zůstanou restaurace, bary a kluby zavřené.
 • Do 20 hodin mohou fungovat pouze výdejní okénka.
 • Na veřejných místech bude zakázáno pít alkohol.

DOMOV PRO SENIORY STARÁ ROLE
S účinností od 29. 9. 2020 platí zákaz návštěv.

SKATEPARK Karlovy Vary - Bohatice
Je do odvolání zcela uzavřen.

KV ARENA
Provoz bazénového centra uzavřen.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ (Lázně V.)
Provoz bazénového centra uzavřen.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Provoz knihoven bez omezení, nutné dodržovat vládní nařízení. Besedy a přednášky byly zrušeny.

PODZEMÍ VŘÍDLA A KRYPTA KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Exkurze jsou zrušeny.


NEMOCNICE KARLOVY VARY

V Karlovarské krajské nemocnici platí zákaz návštěv s výjimkou pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a otců u porodu. I tyto návštěvy musí použít ochranné pomůcky. Pokud má návštěvník příznaky nemoci nebo byl v uplynulých 14 dnech v zahraničí, nelze návštěvu připustit. 


VÝZVA PRO ZDRAVOTNÍKY

Karlovarský kraj připravuje druhé „COVID centrum“. Ke stávajícímu, které funguje v Nemocnici v Mariánských Lázních, přibude další v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) Nejdek, kde by mělo být připraveno 66 lůžek. Pro kraj je nyní klíčové zajistit další zdravotnický personál, který se bude o nemocné starat. Potřebuje minimálně 10 sester bez specializace a 15 dobrovolníků na další práce související s péčí o pacienty.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu zdravotnici@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonním čísle 607 047 350 (i o víkendu 17. a 18. října, dále pak v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin).


CELOSTÁTNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU - TEL. 1221

Bezplatná informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

DALŠÍ INFORMACE

Ministerstvo zdravotnictví - koronavirus

Vláda České republiky - aktuální přehled opatření

Ministerstvo práce a sociálních věcí ke koronaviru

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - informace ke koronaviru COVID-19

The person responsible for this page is: Jan Kopál

Last update: 29.10.2020

Are you missing something on this page? Write us