Registrované partnerství v ČR

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel - pracoviště: MATRIKA

3. patro, kanceláře č. 308

telefonní kontakt: 353 151 281, 353 151 145

Zákaz volného pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na: 

1) osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na další osoby tomuto prohlášení přítomné

2) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Od 27.12.2020 do 10.1.2021 se může obřadu zúčastnit maximálně 15 osob. Do tohoto počtu je nutné zahrnout i matrikářku, fotografa, tlumočníka apod.                                  

               

Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství a další podrobné informace k řešení životní situace jsou k dispozici v záložkách uvedených níže. 

The person responsible for this page is: Věra Ježková

Last update: 28.12.2020

Are you missing something on this page? Write us