Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů 2021 - DUBEN / ZÁŘÍ

V sobotu 4. 9. 2021 NEBUDE přistaven VOK na ulici Horova z důvodu probíhajících stavebních prací. 


I. etapa:   4. září 2021

Olšová Vrata, Hůrky

 • K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
 • Pražská silnice  - k separaci  za zastávkou MHD
 • Hornická ul. – plac vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 26
 • Hornická ul. /Josefa Lady – souběh ulic naproti domu Hornická 42

Lázeňské území

 • Krále Jiřího/Poděbradská – sjezd z Krále Jiřího do Poděbradské
 • Jateční – parkoviště na konci ulice
 • Fügnerova – na konci ulice k separaci
 • Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“
 • Hálkův vrch – naproti domu Libušina 615/11

Tuhnice

 • Brigádníků – u Meteoru
 • Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
 • Krymská / Charkovská  -  křižovatka k separaci na trávu
 • Bečovská – k separaci
 • Vrázova – ke zdi pod hřištěm

Růžový Vrch

 • Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
 • Krušnohorská – k separaci u trafostanice

Změna umístění VOK vyhrazena

 

II. etapa: 10. dubna 2021 a 11. září 2021

Bohatice

 • Táborská – konec slepé ulice u separace
 • Na Výšině – k separaci
 • Štúrova – parkoviště u separace
 • Nádražní stezka – za podjezdem u separace
 • Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u separace
 • Lomená – k separaci, stanoviště se bude střídat – 8:00 – 11:30 dole v ulici Lomená u separace, 11:30 – 15:00 roh ulic Lomená x U Trati – u separace

 Drahovice

 • Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
 • Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
 • Lidická – konečná autobusu
 • Maďarská – první parkoviště vpravo k separaci ( souběh ulic Gagarinova/Maďarská)
 • Úvalská – pod paneláky vpravo k separaci naproti hřišti
 • Palackého náměstí
 • Mozartova – k separaci (u rybníčku)
 • Drahomířino nábřeží – Drahovický most
 • Mattoniho nábřeží – zastávka MHD

Změna umístění VOK vyhrazena

 

III. etapa: 17. dubna a 18. září 2021

Sedlec

 • Merklínská - k separaci naproti garážím
 • Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic k separaci

Rosnice

 • Ke koním - zatáčka za Hostincem

Čankov

 • Na návsi v zatáčce k separaci

Stará Role

 • Počernická x Zlatý kopeček u separace
 • Dvořákova – parkoviště
 • Okružní  - k separaci u konečné MHD
 • Borová – plocha před garážemi
 • Školní – před poštou
 • Partyzánská (Jedlová)
 • Dlouhá – k separaci
 • Dykova
 • Husova – k separaci pod stromy
 • Rolavská – k separaci
 • Jabloňová – parčík vedle separace

Změna umístění VOK vyhrazena

 

IV. etapa: 24. dubna 2021 a 25. září 2021

Rybáře

 • Nejdecká – u separace vchod na Rolavu
 • U Koupaliště – parkoviště
 • Mlýnská – za zastávku k separaci
 • Konečná – velké parkoviště
 • Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do pivovaru
 • Sibiřská - parkoviště (k separaci)

Počerny

 • K separaci u rybníčku/za hospodu k řadovkám,  stanoviště se bude střídat – 8:00 – 11:30 u rybníčku, 11:30 – 15:00 za hospodou k řadovkám

Tašovice

 • Sopečná – separace u hospody
 • U Brodu - parkoviště vlevo před retardérem
 • Slovanská – před poštou

Doubí

 • Modenská – k separaci na souběh ulic Modenská/Garibaldiho, J.Truhláře
 • U Vesničky SOS – k separaci
 • Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
 • K Přehradě – stanoviště se bude střídat – 8:00 – 11:30 u brány do zahrádek 11:30 – 15:00 u výměníku „Kalinka“
 • Skalní – k separaci

Změna umístění VOK vyhrazena

 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), *směsné stavební a demoliční sutě  - TYTO ODPADY JE NUTNÉ PŘEDAT DO SBĚRNÝCH DVORŮ.

 

 *směsné stavební a demoliční sutě lze v omezeném množství (jednoho přívěsného vozíku za osobní automobil) za poplatek 1 500 Kč/tuna, uložit na SD v Žižkově ulici ve St. Roli nebo na Sběrném místě v Chebské ulici ve Dvorech (výkupna druhotných surovin – PRAGOMETAL Recycling s.r.o.) avšak tato zařízení nejsou určena k uložení veškerého stavebního odpadu vznikajícího při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod., tj. střešní krytiny, bytových jader a dalších. 

V případě nutnosti uložení stavebního odpadu je nutné odpad předat oprávněné osobě k jejímu převzetí.

Jak postupovat:

 • pokud Vám rekonstrukci provádí odborná firma, bude mít likvidaci odpadu zajištěnou
 • pokud rekonstrukci provádíte svépomocí, kontaktujte oprávněnou osbou,  např. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nebo Marius Pedersen a.s., případně odpad odvezte na skládku odpadů v Karlovarském kraji (doporučujeme se nejprve se skládkou telefonicky domluvit).

The person responsible for this page is: Eva Pavlasová

Last update: 30.8.2021

Are you missing something on this page? Write us