Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů 2020

HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK V ROCE 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními v době pandemie koronaviru a dopady nouzového stavu v České republice neproběhne v Karlových Varech na duben naplánovaný svoz objemného odpadu. Po uvolnění stávajících opatření a omezení mohou obyvatelé města možnost odložit objemný odpad do sběrných dvorů.

Velkoobjemové kontejnery budou na území města přistaveny v průběhu září.

HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK ZÁŘÍ 2020

 

 

I. etapa:

             5. září 2020

Olšová Vrata, Hůrky

 • K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
 • Pražská silnice  - k separaci  za zastávkou MHD
 • Hornická ul. – plac vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 26
 • Hornická ul. /Josefa Lady – souběh ulic naproti domu Hornická 42

  

Lázeňské území

 • Krále Jiřího – separace u Becherovy vily
 • Jateční – parkoviště na konci ulice
 • Fügnerova – na konci ulice k separaci
 • Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“
 • Hálkův vrch – k separaci

 

Tuhnice

 • Brigádníků – u Meteoru
 • Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
 • Krymská / Charkovská  -  křižovatka k separaci na trávu
 • Bečovská – k separaci
 • Vrázova – ke zdi pod hřištěm
   
   
  Růžový Vrch
 • Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
 • Krušnohorská – k separaci u trafostanice
   

 

II. etapa:

12. září 2020

Bohatice

 • Táborská – konec slepé ulice u separace
 • Na Výšině – k separaci
 • Štúrova – parkoviště u separace
 • Nádražní stezka – za podjezdem u separace
 • Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u separace
 • Lomená – k separaci, stanoviště se bude střídat – 8:00 – 12:00 roh ulic Lomená x U Trati – u separace, 12:00 – 16:00 dole v ulici Lomená u separace
   

Drahovice

 • Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
 • Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
 • Lidická – konečná autobusu
 • Maďarská – první parkoviště vpravo k separaci
 • Úvalská – pod paneláky vpravo k separaci naproti hřišti
 • Palackého náměstí
 • Mozartova – k separaci (u rybníčku)
 • Vítězná – k separaci - zastávka bus
 • Drahomířino nábřeží – u večerky - průjezd do vnitrobloku
 • Mattoniho nábřeží – zastávka MHD

 

 

III. etapa:

           

             19. září 2020

 

Sedlec

 • Merklínská - k separaci naproti garážím

 • Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic k separaci

  

Rosnice

 • Ke koním k separaci

 

Čankov

 • Na návsi v zatáčce k separaci

 

Stará Role

 • Počernická x Zlatý kopeček u separace

 • Dvořákova – parkoviště

 • Okružní  - k separaci u konečné MHD

 • Borová – plocha před garážemi

 • Školní – před poštou

 • Partyzánská (Jedlová)

 • Dlouhá – k separaci

 • Dykova

 • Husova – k separaci pod stromy

 • Vančurova – mezi zastávkou a separací naproti Ventopu

 • Rolavská – k separaci

 • Jabloňová – parčík vedle separace

 

IV. etapa:

            26. září 2020

Rybáře

 • Nejdecká – u separace vchod na Rolavu
 • U Koupaliště – parkoviště
 • Mlýnská – za zastávku k separaci
 • Konečná – velké parkoviště
 • Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do pivovaru
   

Počerny  

 • K separaci u rybníčku/za hospodu k řadovkám,  stanoviště se bude střídat – 8:00 – 12:00 u rybníčku, 12:00 – 16:00 za hospodou k řadovkám
   
   

Tašovice

 • Sopečná – separace u hospody
 • U Brodu - parkoviště vlevo před retardérem
 • Slovanská – před poštou

  

Doubí

 • Modenská - parkoviště
 • U Vesničky SOS – k separaci
 • Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
 • K Přehradě – stanoviště se bude střídat – 8:00 – 12:00 u brány do zahrádek 12:00 – 16:00 u výměníku „Kalinka“
 • Skalní – k separaci

 

Změna umístění VOK vyhrazena

 

 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice

 

 

The person responsible for this page is: Eva Pavlasová

Last update: 27.7.2020

Are you missing something on this page? Write us