Celostátní výpadek systému OP a CD

Na agendě občanských průkazů a cestovních dokladů nelze dnes, 1. března 2019 přijímat žádosti, ani vydávat hotové doklady z důvodu celostátního výpadku systému MVČR.