ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti pro Alexander Komlyashkin
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 182/2020, PDZ MK KV ul. Lidická 54 - rekonstrukce splaškových přípojek
Záměr pronájmu N.P. - garáže č.C04S02 v objektu Nejdlova 943/14, Karlovy Vary
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o odročení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 180/2020, PDZ MK KV ul. K Přehradě, uložení přípojky vody a kanalizace k objektu "nádražní budova Břazová"
Záměr pronájmu NP – garáž č. A01S12 v objektu Nejdlova 923/1, Karlovy Vary
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - UNEXIM, s. r. o.
Stavební úpravy a nástavba objektu Karlovy Vary, Dvory č.p.2
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.179/2020, PDZ, Oprava povrchu III/2082 Dražov - Stanovice v 2,85 - 4,50
Prodej pozemku p.č. 249/1 v k.ú. Olšová Vrata
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.177/2020, PDZ, Nejdek - oprava kanalizační šachty u č.p. 442
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Prodej pozemku p.č. 961 v k.ú. Drahovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Útvina
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2020, PDZ MK KV Jungmannova cesta - zajištění akcí pořádaných Lázeňskými lesy KV p.o.
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Jiří Beneš
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.169/2020, PDZ, KV, Nejdek - Jih, nové podzemní vedení sítě T-MOBILE
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Doručování písemnosti agenda myslivosti
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Oznámení - zahájení územního řízení na stavbu: „Jenišov, KV, pč.310/51 – kNN“
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ, Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2020, PDZ, Běh na hrad Bečov nad Teplou
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Ing. Eduard Bitter
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Anatolii Symolkin
Záměr prodeje pozemku parc.č. 399/18 k.ú. Rybáře
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 63/20, 64/20
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 161/2020, PDZ MK KV ul. Západní, zajištění prací pro umístění přípojky vody a kanalizace
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda
doručování písemnosti II. - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.168/2020, PDZ III/20813 staničení km 0.750 v obci Bochov - Dlouhá Lomnice.
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 36, VŘ obálk. metoda
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.60/2020, MDZ II/209 a pozemních komunikacích v k.ú. Nová Role, ulice Chodovská v obci Nová Role.
Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary formou VŘ - licitací
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 165/2020, PDZ MK KV ul. Bezručova; zajištění přechodně vybudovaného chodníku z důvodu havarijního stavu přilehlé opěrné zdi
Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s
doručování písemností - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.167/2020, PDZ III/21019 Velkoplošné výspravy komunikace
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 34, VŘ obálk. metoda
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.164/2020, PDZ Mycí centrum EHRLE - Karlovy Vary - překop místní komunikace.
Ministerstvo zdravotnictví- Mimořádné opatření
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity
EÚ Praha 4 - Dražební vyhláška - Royal Golf a.s., A. Domrachev, I. Domracheva, L.D.I. Group s.r.o.
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend Odboru dopravy technik registru vozidel
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
SORETA Group, a. s. - dražební vyhláška - Pavel Kuliš
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Lucie Osmanová
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Sbírka zákonů - 235 USNESENÍ VLÁDY
Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu, přijetí krizových opatření č. 220 až 222/2020 Sb.
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů ve školách
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům soc.služeb k přijímání nových klientů a jejich testování
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 223 a 224/2020 Sb.
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 144 a 145/2020 Sb.
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142/2020 Sb.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu org.veřejné moci a státních orgánů
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k zajištění Rapid testu u poskytovatelů zdravotních služeb
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče ..
Sbírka zákonů, částka 76 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., Usnesení vlády o zrušení krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. městě Praze
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na celém území ČR
Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů, přijetí krizového opatření č. 203 a 204/2020 Sb.
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 193/2020 Sb. až 198/2020 Sb. (Sbírka zákonů, částka 70)
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - k návratu z pobytu na území Italské republiky
Sbírka zákonů, částka 66 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 421, 422
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - kulturní a jiné akce nad 100 osob
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce nad 5 000 osob
Usnesení vlády ČR č. 194, 197 až 201
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech