ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.191/2021, PDZ, RVDSL1934-C K NJDK61-NJDK1HR OK.
Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket - usnesení - dražební vyhláška Petra Černická
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 195/2021 _ Vřídelní, Divadelní nám, Tržiště
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 193/2021, PDZ MK KV ul. Šeříková, Merklínská, Na Výfuku - zajištění rekonstrukce ul. Šeříková
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.196/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikacesilnice III/19824 úseku Otročín - Brť.
Pronájem části zábradlí na Rozcestí "U Koníčka" - reklama
Upozornění na odstávku elektřiny dne 12. 8. 2021 - Karlovy Vary, Divadelní nám., Tržiště
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2021, PDZ MK KV ul. Charkovská, Moskevská, Krymská - zajištění opravy místní komunikce ul. Charkovská
Výpůjčka části p.p.č. 1723 v k.ú. Stará Role
Uložení písemnosti - Boryslav Baloun
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.190/2021, PDZ, Valeč, KV, Kozí Vrch, Karlovarská, kNN.
Výpůjčka části objektu bez č. p. a č. ev. - reklama
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 184/2021, PDZ MK KV ul. Vítězná - parkoviště, zadní trakt p.p.č. 299-13, zajištění umístěného lešení
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele - Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary
Upozornění na odstávku elektřiny dne 11.8.2021 - Karlovy Vary, Sedlec; Otovice
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2021, PDZ, Nejdek,(KV), Lesík, III/21041, rekonstrukce živičných povrchů.
Veřejná vyhláška GRAUPE Florian - doručování veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 186/2021 _ Krušnohorská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.189/2021, Vodovodní a kanalizační přípojka pro budoucí rodinný dům.
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 188/2021 _ Jižní _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Rozália Sadleková Cabaňová
Sdělení MZDR - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 19. 7. 2021
Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Nikolas Goga
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 19. 7. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 183/2021, PDZ MK KV ul. Maďarská - zajištění prací při provádění výstavby nového parkoviště - rozšíření parkovacích ploch a chodníku
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 53/21 - 55/21
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 185/2021, PDZ MK KV ul. Javorová - zajištění stavebních prací v komunikaci
Veřejná vyhláška - EBERL Wilbert Delfino
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 177/2021, PDZ MK KV ul. Ondřejská - zajištění umístěného lešení
OZV č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu
Mimořádné opatření č. j. MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN - interval pro podání druhé dávky vakcín proti Covid-19 s účinností od 15.7.2021
OZV 6/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Oznámení o dražbě FIST Praha s. r. o. - Dražební vyhláška č. 01/21/D - Ing. Roman Miarka, Ing. Jitka Stoklasová
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 162/2021, PDZ MK KV na silnici III/00635 v obci Jenišov, pro konání sportovní akce "MS v motokrosu"
Exekutorský úřad Praha 8 - Usnesení - Dražební vyhláška - Gross Martin
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice
Oznámení o vyhlášení nálezu 52/21
Pronájem NP č. 501 o vým. 86 m2 v objektu Wolkerova 1 - VŘ obálková metoda
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 od 9.7. do 31.7.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 176/2021, PDZ K KV ul. Kvapilova - zajištění kontejneru
oznámení o zahájení společného řízení: "Nejdek - oprava vodovodů a kanalizace"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 175/2021, PDZ MK KV ul. Lidická zajištění prací při prováděni nové autobusové zastávky MHD
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro adresáta: Roman Geisler
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 11/2021, PDZ MK KV ul. Buchenwaldská, Celní, Majakovského - zajištění prací při pokládce ochranné tubky HDPE
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 586/20 a části pozemku p.č. 656/6 vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2021, PDZ MK KV ul. Fibichova, Janáčkova, zajištění prací při provádění rekonstrukce horkovodu
Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 65/3 k.ú. Tašovice, veřejnou licitací
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 od 5.7. do 31.7.2021
Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 65/1 k.ú. Tašovice, veřejnou licitací
Rozhodnutí společné povolení, K. Vary, Vnitroblok Družstevní - Svobodova ul., Stará Role
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností - od 9.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN)
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021 do odvolání
Blokové čištění a noční mytí komunikací 27. - 43. týden
Rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku - předzahrádky
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1.7.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest, s účinností od 1.7.2021 do odvolání
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s., Alexey Domrachev, Irina Domracheva, L.D.I. GROUP s. r. o.
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021
Vyhlášení 62. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových záměrů C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26.6.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 k omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 22.6.2021
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - Dražební vyhláška - PARI SA CZ s. r. o.
Oznámení o ukončení činnosti - zdravotnického zařízení - Lékárna Medea
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21.6.2021
Vyhlášení 61. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A1.3 Terminály VIII.
Změna ochranného opatření MZDR s účinností od 17. 6. 2021
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021- testování studentů vysokých škol s účinností od 15. 6. 2021
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání
Exekutorský úřad Karlovy Vary - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Jiřina Ouřadová
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Ochranné opatření č. j. MZDR 23621/2020-1/MIN/KAN - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost SARS-COV-2 s účinností od 1.6.2021
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Změna mimořádného opatření MZDR k omezení obchodu a služeb od 11.5.2021 (čj. MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN)
Mimořádné opatření MZDR čj. 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 od 7.5.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech