ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Usnesení Vlády České republiky č. 1074 - Sbírka zákonů č. 421/2020 - změna provozu VŠ, SŠ, VOŠ, MŠ, ZŠ a jiné vzdělávací školské výchovné a ubytovací zařízení
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 8/2020, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť.
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 7/2020 kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou.
Uložení písemnosti pro Mgr. Petra Vukliševiče
Mimořádné opatření č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům soc. služeb ...
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 254/2020, PDZ MK KV ul. Příčná - zajištění prostoru pro umístění kontejneru
Mimořádné opatření č. j. MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.265/2020, PDZ, Sanace skalního masívu nad silnicí III/2082 u Březové
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Prodej pozemku pod garáží p.č. 739/6 v k.ú. Stará Role
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - René Holúsek
Oznámení o nálezu - kočka černá
Záměr pronájmu objektu bez č.p. a č. ev. - reklamní poutač
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Veřejná vyhláška - opatření obcné povahy č. 262/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - zajištění prací při umístění kanalizační přípojky pro Císařské lázně
Záměr pronájmu části p.p.č. 142/1 v k.ú Tuhnice - reklamní billboard
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Nikola Holúsková
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.263/2020, PDZ, Oprava zárubní zdi na silnici III/2082, Březová u Karlových Varů.
Exekutorský úřad Havlíčkův Brod - Dražební vyhláška - Karel Bejvl
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.264/2020, MDZ – Doplnění dopravního značení - křižovatka silnice III/22124 a pozemní komunikace na p.p.č. 1263/1 k.ú. Radošov u Kyselky
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Daniela Černá
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Rozhodnutí o zrušení konání dražby č. 200285
Nález č. 99/20, 101/20, 103/20, 104/20, 105/20
VŘ obálková metoda - pronájem NP - Tržní krámek Lázeňská 2068/20, K.Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 261/2020, PDZ MK KV Vítězná - provádění rekonstrukce plynovodu, oprava HUP u objektu Vítězná 1053/5 na chodníku
Záměr prodeje pozemku parc.č. 411 k.ú. Drahovice se stavbou garáží, formou výběrového řízení, veřejnou licitací
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.260/2020, PDZ, K.Vary, Počerny, p.č. 48/4, kNN.
Oznámení o zahájení společného řízení: K. Vary, Tašovice - Kanalizace a vodovod "V Chatách"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 256/2020, PDZ MK KV Mariánská - zajištění prací při provádění rekonstrukce plynovodu
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.257/2020, PDZ, KV, III/2194 - Nejdek - Vysoká Pec, oprava povrchu
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: Kanalizace a vodovod Nové Hamry, II. etapa
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.259/2020, PDZ, KV, Závodu míru, staničení 0,530 - 0,702, oprava živičného povrchu.
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Hůrky
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.255/2020, PDZ, Karlovy Vary - Stará Role, Vodovodní a kanalizační přípojka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 252/2020, PDZ MK KV ul. Varšavská - zajištění prostoru pro monážní vozidlo
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 253/2020, PDZ MK KV ul. Chebská - zajištění prostoru pro vykládku zboží autojeřábem
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 249/2020; MDZ MK KV ul. Slovenská, řešení dopravy v klidu umístění DZ Parkoviště s parkovacím kotoučem
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Cihelny
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 162/2020; MDZ MK KV Olšová Vrata - Hůrky, zajištění bezpečného průjezdu a pohybu chodců na Goethovu vyhlídku
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VEDOUCÍ ODD. DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Usnesení vlády ČR č. 994 - zavedení opatření u orgánů veřejné správy
Usnesení vlády ČR č. 998 - zákaz návštěv pacientů vybraných zařízení s výjimkami od 9.10.2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 30/5 k.ú. Doubí u Karlových Var formou výběrového řízení, veřejnou licitací
Usnesení vlády ČR č. 996 - zákaz hromadných a dalších akcí, omezení některých provozů, včetně sportovišť - od 12.10.2020
Zveřejnění záměru pronájmu NP 11 m2- Tržní krámek Lázeňská 16 - VŘ obálková metoda
Stanovení úředních hodin Magistrátu města Karlovy Vary v období od 12. do 25. října 2020
Usnesení vlády ČR č. 997 - omezení provozu škol a středisek volného času, zákaz osobní přítomnosti žáků uvedených škol ve dnech 26. až 27.10.2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1643 k.ú. Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 198/2020 _ Gagarinova _ zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP
Veřejná vyhláška Celního úřadu pro Karlovarský kraj čj. 90732-2/2020-540000-42 - Aleksandr Voynov
Nikola Rafaelová _ vyrozumění o možnosti převzetí zásilky.
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary, Rybáře 27.10.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 241/2020 - silnice III/19824 v obci Bečov nad Teplou, přechodné DZ
Nikolas Stojka _ vyrozumění o možnosti převzetí zásilky.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 246/2020, PDZ MK KV ul. K Přehradě - zajištění stavebních praci při uložení kabelu NN
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno čj. 150 EXD 4/20-8 - dlužník: TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 247/2020, PDZ MK KV ul. Jáchymovská - zajištění stavebních prací při uložení kabelu NN
ČEZ - Plánované přerušení dodávky elektřiny - Rybáře 26.10.2020
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Šumperk čj. 139EX 07173/17-106 - pov. Radomil Létal
Uložení písemnosti pro Občanské sdružení chatařů Děpoltovický rybník - Na břehu
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN - ochrana státní hranice od 5.10.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů soc. služeb od 5.10.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým výskytem COVID-19 od 5.10.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN - omezení provozu ubytovacích, stravovacích a jiných služeb od 5.10.2020
Oznámení ze dne 5.10.2020 o vyhlášení nálezu
Usnesení Vlády České republiky - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
oznámení opakovaného veřejného projednání ÚP Žlutice
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Lebedová Božena
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
BFT Management, a. s. - Dražební vyhláška - Karel Sysel
Záměr prodeje pozemků parc.č. 334/1, parc.č. 334/7, parc.č. 334/8 a parc.č. 334/9 k.ú. Rybáře se stavbami
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Alex Aran
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení - Dražební vyhláška - Robert Smejkal
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Bytové domy s apartmány
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech