4/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 4/2020, o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2019

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano