3/2022

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 3/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2021 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano