KSO - Dirigentský masterclass

Počátek akce

Pátek, 19.01.2018 19:30

Místo

Lázně III

DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS

Ve spolupráci s Vysokou hudební školou Franze Liszta ve Výmaru

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Coriolan, předehra
BÉLA BARTÓK: Koncert pro violu a orchestr
ROBERT SCHUMANN: Symfonie č. 1 B dur „Jarní“

Umělečtí garanti a vedoucí projektu Nicolás Pasquet, Eckhart Wyczik