CESTY DO NITRA

CESTY DO NITRA

Počátek akce

Středa, 14.03.2018 16:00

Místo

Pobočka MěK KV Stará Role

Kurz muzikoterapie s Karlem Daňkem.