Volby do Evropského parlamentu 2019

Upozornění

Upozorňujeme, že poslední novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 38/2019 Sb., se na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 nevztahuje, neboť ty byly vyhlášeny před nabytím její účinnosti

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Věra Ježková
Poslední aktualizace: 09.05.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah