MM Karlovy Vary, Moskevská21 - oprava střechy objektu B2