Územní plán

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu  (dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení Číslo kanceláře Telefonní číslo Rozsah působnosti
Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán
431  353 152 763 Karlovy Vary
Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán
427 353 152 650 ÚAP
Bražec
Marcela Giertlová
územní plán
432 353 152 742 Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Šemnice, Toužim, Útvina
Bc. Gabriela Lebocová
územní plán
427 353 152 764 Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová, Krásné Údolí, Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice
Bc. Daniela Skoupá
územní plán
434  353 152 761 Bochov, Chodov u Bečova, Jenišov, Mírová, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Štědrá, Teplička, Valeč v Čechách, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec
Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady
430 353 152 522 ÚAP

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Co k tomu potřebujete

  • Vyplněný formulář žádosti s předepsanými přílohami

Formuláře

Formulář vychází ze stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, je k vyzvednutí na obecních a městských úřadech, na nástěnce odboru úřad územního plánování a stavební úřad MMKV a níže v dokumentech.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marie Koprušáková
Poslední aktualizace: 18.10.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah