Územní plán

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu  (dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení tel. číslo kancelář rozsah působnosti
Ing.arch. Irena Václavíčková 353152763 431 Karlovy Vary
vedoucí oddělení, územní plán
Ing. Michaela Eperješiová 353152522 430 ÚAP
územně analytické podklady
Marcela Giertlová 353152742 432 Božíčany, Bražec, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Šemnice, Toužim, Útvina  
územní plán
Bc. Gabriela Lebocová 353152764 427 Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová, Krásné Údolí, Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice
územní plán
Bc. Daniela Skoupá 353152761 434 Bochov, Chodov u Bečova, Jenišov, Mírová, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Štědrá, Teplička, Valeč v Čechách, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec
územní plán
       
 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Co k tomu potřebujete

  • Vyplněný formulář žádosti s předepsanými přílohami

Formuláře

Formulář vychází ze stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, je k vyzvednutí na obecních a městských úřadech, na nástěnce odboru úřad územního plánování a stavební úřad MMKV a níže v dokumentech.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marie Koprušáková
Poslední aktualizace: 17.07.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah