Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary StrategieKV° - priority rozvoje města

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary StrategieKV° - město zná priority svého rozvoje

Na jaře roku 2012 rozhodla Rada města o vytvoření nové StrategieKV°, oficiálně nazývané Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM), která bude korespondovat s novými dotačními možnostmi, které přináší programové období Evropské unie 2014 – 2020.

Dva a půl roku pracoval široký tým politiků, úředníků, expertů, členů komisí a výborů na tom, aby našli společnou linku k rozvoji Statutárního města Karlovy Vary. Velmi cenné byly desítky diskusních fór, veřejných projednání či jednání studentského parlamentu. Podněty, které se na setkáních diskutovaly, byly jedním z důležitých zadání pro stanovení strategie rozvoje města. Druhým pilířem, na němž je strategie postavena, jsou rozsáhlé analýzy, které byly v rámci přípravy StrategieKV° zpracovány.

Snahou města bylo vytvořit takovou koncepci, která bude moderní, bude reagovat na aktuální potřeby města a zároveň bude zohledňovat současné možnosti, které dává legislativa, finanční možnosti a okolní prostředí.

StrategieKV° je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020. Dokument byl 9. září 2014 schválen Zastupitelstvem města a zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. Zároveň bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní budoucnost v Karlových Varech.

Dokument je členěn na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž každý bude naplňován realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy Vary do roku 2020 realizovat, musí být v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°.

Konkrétní cíle rozvoje města, které jsou uvedeny v dokumentu StrategieKV°, se týkají těchto 8 priorit:

Priorita 1 Udržitelná doprava ve městě Priorita 5 Posílení místní ekonomiky
Priorita 2 Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Priorita 6 Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
Priorita 3 Příznivé podmínky pro život ve městě Priorita 7 Zapojení občanů do veřejného života
Priorita 4 Kvalitní životní prostředí ve městě Priorita 8 Správa měst

 

Kompletní dokument StrategieKV°, vč. dalších informací o jeho přípravě a realizaci, kontaktních osobách či jednotlivých akčních plánech naleznete na webových stránkách www.kvprojekty.cz - Strategie - Strategický plán 2014+.

Zkrácená verze strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary

Analýza rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí ORP Karlovy Vary vznikla na začátku roku 2016 jako rozpracování priotity 5 - Posílení místní ekonomiky StrategieKV°

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon:353 151 163

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:041

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Zuzana Hojková
agenda dotačních titulů
353 151 442 Moskevská 21
043b
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
353 151 354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
353 151 152 Moskevská 21
041
Ing. Ivana Síbrtová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
353 151 435 Moskevská 21
041

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Ivana Síbrtová
Poslední aktualizace: 19.04.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah