Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary StrategieKV° - priority rozvoje města

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary StrategieKV° - město zná priority svého rozvoje

Na jaře roku 2012 rozhodla Rada města o vytvoření nové StrategieKV°, oficiálně nazývané Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM), která bude korespondovat s novými dotačními možnostmi, které přináší programové období Evropské unie 2014 – 2020.

Dva a půl roku pracoval široký tým politiků, úředníků, expertů, členů komisí a výborů na tom, aby našli společnou linku k rozvoji Statutárního města Karlovy Vary. Velmi cenné byly desítky diskusních fór, veřejných projednání či jednání studentského parlamentu. Podněty, které se na setkáních diskutovaly, byly jedním z důležitých zadání pro stanovení strategie rozvoje města. Druhým pilířem, na němž je strategie postavena, jsou rozsáhlé analýzy, které byly v rámci přípravy StrategieKV° zpracovány.

Snahou města bylo vytvořit takovou koncepci, která bude moderní, bude reagovat na aktuální potřeby města a zároveň bude zohledňovat současné možnosti, které dává legislativa, finanční možnosti a okolní prostředí.

StrategieKV° je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020. Dokument byl 9. září 2014 schválen Zastupitelstvem města a zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji města v souladu s nastavenými cíli. Zároveň bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní budoucnost v Karlových Varech.

Dokument je členěn na analytickou, návrhovou a implementační část. Návrhová část definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, z nichž každý bude naplňován realizací jednoho opatření. Všechny rozvojové aktivity, které bude Statutární město Karlovy Vary do roku 2020 realizovat, musí být v souladu s vizí a globálním cílem StrategieKV°.

Konkrétní cíle rozvoje města, které jsou uvedeny v dokumentu StrategieKV°, se týkají těchto 8 priorit:

Priorita 1 Udržitelná doprava ve městě Priorita 5 Posílení místní ekonomiky
Priorita 2 Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Priorita 6 Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
Priorita 3 Příznivé podmínky pro život ve městě Priorita 7 Zapojení občanů do veřejného života
Priorita 4 Kvalitní životní prostředí ve městě Priorita 8 Správa měst

 

Kompletní dokument StrategieKV°, vč. dalších informací o jeho přípravě a realizaci, kontaktních osobách či jednotlivých akčních plánech naleznete na webových stránkách www.kvprojekty.cz - Strategie - Strategický plán 2014+.

Zkrácená verze strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary

Analýza rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí ORP Karlovy Vary vznikla na začátku roku 2016 jako rozpracování priotity 5 - Posílení místní ekonomiky StrategieKV°

ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ ORP KARLOVY VARY
ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU V PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ ORP KARLOVY VARY

Kontakty

foto

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon
E-mail
p [emailtecka] stracheovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
041
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Blanka Heroutová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151435 Moskevská 21
041
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353151354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
v [emailtecka] sekyrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151152 Moskevská 21
041
Ing. Michaela Strejcová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
m [emailtecka] strejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151348, 722969360 Moskevská 21
041a
Zuzana Žáková
agenda dotačních titulů
z [emailtecka] zakovaatmmkv [emailtecka] cz 353151442 Moskevská 21
043b

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Strejcová

Poslední aktualizace: 27.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám