opatření obecné povahy – zákaz vstupu do části honitby Kladruby