Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí