Zápisy z Komise kulturní, památkové péče a architektury města