2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CITY TRIATHLON Karlovy Vary, z.s