2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - FB Hurrican