2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovy Vary