2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Volejbalový klub Karlovy Vary z.s.