2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.