2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Liapor-Witte Karlovy Vary z.s.