2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.