2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Filmový klub Karlovy Vary