2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarský pěvecký sbor, z.s.