2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců z.s.