2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s.