2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s.