2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Lokomotiva - šerm z.s.