Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině