Památková péče

Povinnosti vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti

1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.

 

Co je potřeba k podání žádosti dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

  • vyplněný formulář žádosti
  • projektovou dokumentaci
  • příp. fotodokumentaci
  • plnou moc a souhlas vlastníka objektu (pokud není žadatelem vlastník objektu)

 

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Antonín Haidlmaier

Telefon:353 152 774

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Odbor památkové péče

Činnost:vedoucí odboru, státní památková péče

Kancelář:424

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jana Kropáčková
spisová služba, správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Žlutice
353 152 778 U Spořitelny 2
423
Olga Ložková Röschlová DiS.
správní řízení, přestupky
353 152 324 U Spořitelny 2
422
Ing. Denisa Riedlová
správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Bečov, Toužim
353 152 772 U Spořitelny 2
423
Mgr. Jana Srvátková
správní řízení, přestupky - město Karlovy Vary, Nejdek, Nová Role, Kyselka
353 152 770 U Spořitelny 2
421

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Denisa Riedlová
Poslední aktualizace: 19.05.2016

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah