ORP Karlovy Vary

Stav pořizování ÚPD obcí v SO ORP Karlovy Vary

Vydané nové územní plány obcí

ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Karlovy Vary dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Územní plány vydané dle zákona č. 50/1976 Sb.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 15.01.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah