Správa lázeňských parků

Správa lázeňských parků

Základní činnosti:

 • zakládání sadových úprav
 • údržba zeleně a dřevin ručně i mechanismy
 • nakládání s odpady
 • zimní a letní údržba komunikací
 • péče o trávníky
 • výsadba záhonů
 • řez a kácení stromů
 • rozvojová péče o alejové a památné stromy
 • péče o sídlištní zeleň
 • údržba a instalace mobilní zeleně
 • kaly z praní a čištění
 • odpad rostlinných pletiv – tráva, plevel
 • zvířecí trus
 • hnůj
 • odpady z lesnictví
 • odpadní kůra
 • piliny, hobliny, odřezky
 • biologicky rozložitelný odpad

Více informací na stránkách organizace města : www.slpkv.cz