Sbor dobrovolných hasičů Karlovy Vary - Stará Role

Sbor dobrovolných hasičů Karlovy Vary - Stará Role

HASIČI Stará Role
Kostelní 38/10
Karlovy Vary 360 17

Velitel jednotky:
Emil Hanzelín tel: 602 192 335
e-mail: emakhanzi@seznam.cz
www: www.hasicistararole.cz/

  • Sbor dobrovolný hasičů byl založen dne 1. května 1873
  • JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

  • JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce

  • Práce s mládeží a výchova nových členů SDH