Nadace města Karlovy Vary

Nadace města Karlovy Vary

NADACE MĚSTA KARLOVY VARY byla zřízena s účelem:

 

podpora kultury a propagační činnosti

podpora sportu

podpora vzdělávání

podpora sociální oblasti

podpora a propagace Města Karlovy Vary v České republice a v zahraničí

podpora zdravotní oblasti

podpora v rámci humanitárních akcí

podpora lázeňství a cestovního ruchu

podpora architektonického dědictví Města Karlovy Vary

 

Vše o nadaci - účel, kontakty, výroční zprávy, přehled udělených podpor, formuláře pro žádosti o podporu atd. na webu nadace 

http://nadace-karlovyvary.cz