Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr působí již 185. sezónu. Je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července roku 1894.

Zakupte si vstupenky pohodlně online. U každé události najdete tlačítko pro rychlou a snadnou rezervaci. Další způsoby zakoupení vstupenky a předplatného naleznete zde.

Více informací na stránkách organizace města :http://www.kso.cz