Dopravní podnik - Karlovarská karta

Dopravní podnik -  Karlovarská karta

Karlovarská karta je platební instrument, který vydává Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské dopravě v Karlových Varech.

Zavádění karty je rozděleno do několika etap:

  1. Nosič časového jízdného MHD dle jednotlivých tarifů a na období dle výběru cestujícího – karta bude pro časové předplatné povinná od 1.1.2015, kdy končí platnost papírových průkazek DPKV
  2. Po nahrání příslušné aplikace slouží i jako potvrzení pro důchodce do 70 let, jako doklad pro nákup zlevněné jednotlivé jízdenky u řidiče
  3. Na časové jízdné a elektronickou peněženku využitelnou v systému integrované dopravy PlzeňskaPlzeňské karty od 1.1.2015
  4. Elektronická peněženka na placení jednotlivého jízdného v MHD v Karlových Varech – předpoklad od roku 2016, podmínkou je vybavení všech vozidel MHD novými odbavovacími systémy
  5. Další produkty v rámci města Karlovy Vary – například vstupenky, stravování ve školách, průkaz v knihovně atp. – zavádění v termínu podle připravenosti jednotlivých aplikací

Více informací na stránkách organizace města : http://www.dpkv.cz