Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů 2020

HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK V ROCE 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními v době pandemie koronaviru a dopady nouzového stavu v České republice neproběhne v Karlových Varech na duben naplánovaný svoz objemného odpadu. Po uvolnění stávajících opatření a omezení mohou obyvatelé města možnost odložit objemný odpad do sběrných dvorů.

Velkoobjemové kontejnery budou na území města přistaveny v průběhu září.

 

I. etapa - 5. září 2020

Olšová Vrata, Hůrky

 • K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
 • Pražská silnice- separace za zastávkou MHD
 • Hornická ul. – plocha vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 26
 • Hornická ul. / Josefa Lady – souběh ulic naproti domu Hornická 42

 

Lázeňské území

 • Krále Jiřího – separace u Becherovy vily
 • Jateční – parkoviště na konci ulice
 • Fügnerova – na konci ulice u separace
 • Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“
 • Hálkův vrch – u separace

 

Tuhnice

 • Brigádníků – u Meteoru
 • Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
 • Krymská / Charkovská-křižovatka u separace
 • Bečovská – u separace
 • Vrázova – u zdi pod hřištěm

 

Růžový Vrch

 • Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
 • Krušnohorská – u separace u trafostanice

 

Změna umístění VOK vyhrazena

 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.)  

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová
Poslední aktualizace: 25.03.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah