ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Územní rozhodnutí „REKO MS K. Vary, Modenská + 5“
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 280/2023; PDZ MK KV K Letišti, U Rybníčka - zajištění pracovního místa
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Alois Froš
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 282/2023, PDZ MK KV Vítězná - zajištění prostoru pro plošinu
Oznámení o vyhlášení nálezů 137/23, 138/23, 139/23, 140/23, 141/23, 142/23, 143/23, 144/23
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 254/2023, PDZ MK KV Sadová - zajištění umístění jeřábu
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 17. 10. 2023 od 8:00 hod.- Karlovy Vary - Tuhnice p. č. 125/1
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Krajský úřad Karlovarského kraje ruší a věc vrací k novému projednání - umístění pevné překážky a omezení veřejného přístupu na pozemní komunikaci v k.ú. Šemnice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 250/2023; PDZ MK KV Krokova - zajištění pracovního místa
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost spis.zn.: 7111/SÚ/23/Eg ze dne 20.9.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 247/2023, PDZ MK KV Nová louka, Slovenská - zajištění pracovního místa
Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nové Hamry
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.278/2023, PDZ III/20910 Smolné Pece sanace havarijního skalního masívu nad komunikací.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.243/2023, PDZ Komunikace Lesov, Na Krachu, komunikace MK06 a MK02 - etapy 7 a 3.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 249/2023, PDZ MK KV Krokova - zajištění pracovního místa
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/6, I/13 průtah městem Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 277/2023; PDZ MK KV Jabloňová, Javorová - zajištění prostoru pro plošinu
Spol. pov. - K. Vary, část sídliště Charkovská - Moskevská, parkoviště
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 275/2023; PDZ MK KV Rumunská - zajištění prostoru pro plošinu
Veřejní vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 276/2023; PDZ MK KV Mariánskolázeňská - zajištění prostoru při těžbě částí skalního masivu
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - MGH - CONSULT spol . s.r.o.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.272/2023, PDZ Sesuv svahu pod silničním tělesem silnice II/205.
Územní rozhodnutí - „FTTx_Č_RD_Karlovy_Vary_KAVYS1_OK“
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.145/2023, PDZ Doplnění dopravního značení na silnici III/21047 v km 11,187, v obci Nejdek.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.270/2023, PDZ Sadov, KV, Bor, st. 90, č.p. 70, kNN.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.271/2023, MDZ Doplnění dopravního značení začátek a konec obce na pozemní komunikaci z Mezirolí do Děpoltovic.
oznámení o zahájení společného řízení: "Mezirolí - tlaková kanalizace"
Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP - K. Vary, oprava komunikace ul. Sokolská
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 260/2023; PDZ MK KV Ondřejská, spodní část - zajištění plošiny
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 10. 10. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Stará Role - ul. K Lukám, M. Rovenské
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.265/2023, PDZ II/230 - Bečov - Mariánskolázeňská - Rekonstrukce Bečovského tunelu.
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 310/4 v k.ú. Drahovice, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 251/2023, PDZ MK KV Chebská, Starorolská, Kpt. Jaroše - zajištění pracovního místa na ul. Chebská
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 242/2023, PDZ MK KV Smetanovy sady - zajištění kulturní akce
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.269/2023, PDZ OBNOVA POVRCHU VOZOVKY, I/6, most Tesco, Karlovy Vary.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o vyhlášení elektronické aukce na prodej podílu na BJ Vančurova 248/7, Stará Role
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 241/2023, PDZ MK KV nábřeží Osvobození - zajištění kulturní akce
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Růžena Midrlová
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 264/2023, PDZ MK KV Na Výfuku, Šeříkova, Merklínská, Ke Hřišti - zajištění pracovního místa
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 234/2023, PDZ MK KV Pod Jelením skokem - zajištění lešení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD Magistrátu města Karlovy Vary - AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD Magistrátu města Karlovy Vary - AGENDA STAVEBNÍHO ÚŘADU
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška - Volkov, Aleksandr
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.262/2023, PDZ Velkoplošné výspravy Průtah Karlovy Vary I/6 III. etapa.
Oznámení o vyhlášení nálezů 129/23-132/23, 134/23-136/23
Záměr prodeje pozemku parc.č. 966/15 v k.ú. Ostrov nad Ohří, obci Ostrov
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 248/2023, PDZ MK KV Klínovecká, Jana Opletala - zajištění pracovního místa při provádění rekonstrukce horkovodu
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.263/2023, MDZ Prodloužení vodovodu a kanalizace - doplnění místní úpravy provozu.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.261/2023, PDZ KV, Děpoltovice, 4 RD, p.č. 1523 - nové podzemní vedení kabelu VN, NN, (IV-12-0018337).
Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci Omezení přístupu a umístění pevné překážky na komunikaci - Obora Linhart
Záměr prodeje pozemku parc.č. 252 v k.ú. Olšová Vrata, obci Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 258/2023, PDZ MK KV Bečovská, Šumavská, Západní - pracovní místo při provádění rekonstrukce křižovatky
Uložení písemnosti - Natalia Nedashkovskaia
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 4. 10. 2023 od 7:30 do 15:30 část obce Stará Role , Jedlová č. o. 21,23,26
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 253/2023, PDZ MK KV Chebská - staveništní ohrada
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 03. 10. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Rybáře - ulice Nejdecká a Sokolovská
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Krásné Údolí
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.239/2023, PDZ Revitalizace trati - železniční přejezd P1810 v obci Žlutice.
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Areál Stará Role - Letná, 2. změna ÚR
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 02. 10. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Drahovice, Lidická č. o. 2, 6, 8, 10 - par. č. 733
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 255/2023, PDZ MK KV Charkovská - zajištění pohybu chodců s vazbou na stavbu křižovatky Západní a Šumavská
Městský úřad Litoměřice - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Alena Fujerová
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 27. 9. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Bohatice - Na Výšině
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - WEPOREST spol. s r. o.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 27. 9. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Rybáře - par. č. 11/14
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Libor Böhm, Dagmar Böhmová
Záměr prodeje pozemků p.č. 234, p.č. 235 a p.č. 236 v k.ú. Tuhnice, obec a okres Karlovy Vary formou "VŘ - veřejná licitace"
Záměr prodeje pozemku p.č. 228/4 v k.ú. Tuhnice, obec a okres Karlovy Vary formou "VŘ - veřejná licitace"
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Toužim
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jan Tejček
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Thanh Duong Ngo
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - Karlovarský kraj
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti východního Karlovarska
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Václav Mendl
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Rolava (ORP Karlovy Vary)
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Teplá (ORP Karlovy Vary)
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 1/2023 ze dne 10.7. 2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Blšanka
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Střela, ř. km cca 68-cca 45
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 27. až 44. týdne 2023
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodárenské nádrže Žlutice
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Daniel Denk
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jiří Fera
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Karlovy Vary obec Karlovy Vary
OZNÁMENI - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Dvora - Karlovy Vary
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Cihelny obec Karlovy Vary
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Sedlec - Karlovy Vary
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ivan Kocmich
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech