ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - doručování písemností - Milan Marvánek
Usnesení vlády ČR č. 54 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 9)
Veřejná vyhláška - doručování písemností - Milan Marvánek
Usnesení vlády ČR č. 53 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 9)
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Přerov - pov. Lenka Vaněčková
Oznámení o možnosti převzít písemnost - úrčené osobě Ing. Martin Kotlík, nar. 23.10.1981, Kostomlaty pod Řípem 125, 413 01 Kostomlaty pod Řípem
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1/2021, PDZ, na silnici III/1944 a III/2262 a pozemních komunikacích v obci Valeč - Nahořečice
Výzva - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků v k. ú. Hájek u Ostrova, Lesov, Otovice u Karlových Var, Všeborovice a Vysoká u Dalovic k honitbě Sadov
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem COVID-19 od 18.1.2021
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 290_20210_ Mozartova _ zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Roman Vavroch
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 4_2021 _ Moskevská _ zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osbu ZTP
Prodej pozemku p.č. 3274 v k.ú. Karlovy Vary - licitace
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž - A04S10, Nejdlova 936/7
Výzva k odstranění odstaveného vozidla nezjištěné značky, červené barvy, RZ a VIN kód nezjištěn
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Rozhodnutí - společné povolení „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Stará Role, Rolavská ul.
Dohoda o narovnání práv a povinností spoluvlastníků domu Sokolovská 102/105, 191/109 a 293/107 Karlovy Vary, Rybáře
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. KVLIB5 - pronájem části budovy Základní školy jazyků Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 3/2021 _ přechodná úprava provozu _ uzavírka mostu Kpt. Jaroše
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.279/2020, MDZ, vnitroblok Družstevní – Závodu míru.
Vyhlášení 53. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3. Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace - Terminály VII.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.276/2020, MDZ, II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov.
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - K. Vary 1.2.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.274/2020, MDZ, na silnicI III/2201, III/22134 a místní komunikaci ulice Hraniční.
Pronájem pordejního stánku veletržního typu v prostorách Vřídelní kolonády v K. Varech
Oznámení o nálezu - kocour, mour
Usnesení vlády ČR č. 33 - provoz krematorií a zpopelňování těl (Sbírka zákonů, částka 7)
Veřejná vyhláška č.j. 215/OD/21 Nov; oznámení o uložení písemnosti + žádost o zveřejnění
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „K. Vary, St. Role, Závodu míru, pč.366/4, kNN“
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 308/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - oprava chodníku
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 310/2020 - místní úprava provozu v ul. Svatošská u lávky přes Ohři ve Svatošských skalách
Oznámení "Nová Role - výstavba bytových domů – VH část"
Nové Hamry, vodovod a kanalizace, II. etapa - seznámení s podklady rozhodnutí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2/2021, PDZ MK KV Ostrovský most aj. - provádění diagnostického průzkumu mostu
Usnesení vlády ČR č. 12 (Sbírka zákonů č. 9/2021)
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Usnesení vlády ČR č. 13 (Sbírka zákonů č. 10/2021)
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN - změna platnosti Mimořádného opatření č. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
Usnesení vlády ČR č. 14 (Sbírka zákonů č. 11/2021)
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.264/2020, MDZ,Doplnění dopravního značení - křižovatka silnice III/22124 a pozemní komunikace na p.p.č. 1263/1 k.ú. Radošov u Kyselky.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu K. Vary a Vyhodnocení vlivů Územního plánu K. Vary na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.277/2020, MDZ, Doplnění dopravního značení-přístupová komunikace na p.p.č. 291/10, k.ú. Mezirolí.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 283/2020, PDZ MK KV ul. K Letišti - zajištění prací v komunikaci
Prodej části pozemku p.č. 771/2 v k.ú. Čankov
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 300/2020, PDZ MK KV ul. nábř. Jana Palacha, zajištění vjezdu do dvora objektu - 20
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 5.1.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 309/2020; MDZ MK KV ul. Nákladní - změna dopravního značení po provedené rekonstrukci
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 298/2020, PDZ MK KV ul. Hřbitovní, zajištění bezpečného výjezdu vozidel za stavby
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN - přímé lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska od 1.1.2021
Zrušení usnesení - dražební vyhláška - pov. Irena Koptová
Usnesení vlády ČR č. 1375 o přijetí krizového opatření - zákaz volného pohybu osob
Usnesení vlády ČR č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Usnesení vlády ČR č. 1378 o přijetí krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let
Usnesení vlády ČR č. 1374 o změně krizových opatření
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 6/2020 - vyčlenění objektů v souvislosti s nákazou COVID-19
Sbírka zákonů, částka 237 - usnesení vlády ČR č. 1370 o přijetí krizového opatření (pro poskytovatele sociálních služeb)
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Plzeň-město - pov. Daniel Štěpán a Martin Donoval
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 od 21.12.2020
Usnesení vlády ČR č. 1325 (SZ č. 532)
Usnesení vlády ČR č. 1333 (SZ č. 534)
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Marcela Dafné Blueberry
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Záměr pornájmu nebytových prostor určených pro podnikání - objekt v Lidické ul. bez č.p., vystavěný na p.p.č. 895/4 v k. ú. Drahovice
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 8.12.2020 do odvolání
Oznámení o ukončení provozování lázeňské léčebně rehabilitační péče v Lázeňském domu Mánes v Karlových Varech a to ke dni 1.1.2021
Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Praha 6 - pov. Irena Koptová
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Lucie Skřivánková
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Marek Šplíchal
Exekutorský úřad Plzeň-město - odročení dražby - pov. Daniela Černá
Informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp. o zpřísnění kontrol technického stavu žump od roku 2021
Přeložka stávající přípojkové skříně do nového pilíře - K. Vary, Sadová 844, kNN - listopad 2020 až únor 2021
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha-východ - pov. Karel Kunt, Anna Kuntová
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech