ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 281/2021 _ Chomutovská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Obec Hory - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o možnosti převzít písemnosti - Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP - Karlovy Vary, Dvory, obnova Cihelní ulice
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.280/2021, PDZ, Nejdek, (KV), Horní, Oprava parního potrubí.
Obec Mírová - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Doubí
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary
Exekutorský úřad Strakonice - Dražební vyhláška - Hana Wogeová
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary - dne 7.9.2021
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 279/2021 _ Severní _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.278/2021, MDZ, Místní úprava provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 90 k.ú. Mírová.
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 186_2021 _ Krušnohorská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení - Petr Gloček
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 188/2021 _ Jižní _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Oznámení zahájení řízení, zahradní domek, Jenišov
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 187/2021 _ Moravská _ zřízení vyhrazeného parkování pro PO
OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení - „FTTx0_K_KV_Růšový Vrch _KADOP1_UR, 11010-093990“
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.277/2021, PDZ, zajištění stavebních prací - optické sítě FTTX VdF9 K KVCEL OK.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.275/2021, PDZ, Nejdek - Karlovarská č.p. 80, st.p.č. 53 přípojka vody a splaškové kanalizace.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.276/2021, PDZ, zajištění stavebních prací - optické sítě FTTX VdF9 KVDBE OK.
Záměr prodeje pronajaté bytové jednotky č. 60/4 k.ú. Bohatice
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.274/2021, PDZ, KV, K Letišti- oprava živičných povrchů komunikace po etapách.
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN ze dne 26.8.20021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol, s účinností od 13.9.2021
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Exekutorský úřad Sokolov - Usnesení - Dražební vyhláška - Eduard Uvarov
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11.9.2021
Oznámení o uložení písemnosti dědicům po zemřelých: Dalibor Kadleček a Miluše Kadlečková - oznámení o zahájení stavebního řízení „Stavební úpravy BJ č. 1693/9“ Karlovy Vary č.p. 1693, Budovatelů 2
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 13.9.2021
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 266/2021, PDZ MK a UK KV ul. Západní u KV Areny - zajištění kulturní akce - koncerty
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Doubí, Sokolská ul., ZO Doubí II.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 220/2021, PDZ MK KV ul. Dvořákova, Okružní, Nové domky, Tuhnická - zajištění prací při provádění výměny kabelů NN
Společné povolení: "Nejdek - oprava kanalizace a vodovodu"
zveřejnění uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu - PROTEBE live
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Oznámení o vyhlášení nálezu - 82/21
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 272/2121, přechodná úprava provozu na místní komunikaci Bezručově (parkování stánkařů - Svatováclavské slavnosti)
Oznámení o novém projednání opakovaného stavebního řízení - Bytové domy, Jenišov
Oznámení o vyhlášení nálezu - 81/21
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám: Dr. Roman Zakharov, Md, nar. 11.5.1859, Shinkin 44/7, Tel-Aviv, Izrael, Alexander Estrin, nar. 31.5.1862, Shinkin 44/7, Tel-Aviv, Izrael
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.265/2021, PDZ, Oprava povrchu silnice III/20514 v úseku Močidlec - Novosedly.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 269/2021, PDZ, Protismyková úprava vozovky silnice I/6 Olšová Vrata.
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám: Marta Červená, nar. 6.7.1965, Marcela Holubová, nar. 23.10.1981, Sergej Ratz, nar. 19.11.1978, Elena Ratz, nar. 1.8.1976, Karel Saliger, nar. 26.4.1970, Milan Štětina, nar. 22.9.1961
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.263/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikace silnice II/205 v úseku Močidlec - Stvolny.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.270/2021, PDZ, R6 (D6) Lubenec, obchvat - 1. etapa.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 273/2021 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tržnice - úprava prostor
Výzva, Usnesení o přerušení řízení - SEK Rybáře
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.271/2021, PDZ, Oprava chodníků komunikace II/193 ul. Nádražní v km 0,000 - 0,500.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení hospodářské správy odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary
Oznámení o zahájení řízení „Karlovy Vary, Foersterova, čp.1262/24, TS, kNN“
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník pro agendu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 331/1 o výměře 299 m2 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec SENIOR POINTU odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Karlovy Vary
Rozhodnutí "Sadov, Lesov - odvedení dešťových vod mimo kanalizační systém obce"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 262/2021, PDZ MK KV ul. Moskevská, Jízdárenská, Dr. Janatky, Krymská - zajištění provádění prací - výměna kabelů NN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.256/2021, PDZ, KV, I/20 a MK - Útvina - výstavba nových BUS zastávek na I/20 a chodníků.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-115/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 6.9.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary
Nařízení Újezdního úřadu Hradiště č. 2/2021 ze dne 30. srpna 2021, kterým se zakazuje vstup a vjezd na území vojenského újezdu Hradiště ve dnech 18. a 19. září 2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.255/2021, PDZ, Oprava povrchu silnice II/220 Stará Role - Mezirolí staničení 3,045 - 4,645 km,
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže - B01S15 a B01S16, v objektu Nejdlova 942/13 Karlovy Vary - Stará Role
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.259/2021, PDZ, Bečov, U Trati - vodovod a kanalizace.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.260/2021, PDZ, KV, Mostecká – rekonstrukce části povrchu MK a kanalizace.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.261/2021, PDZ, Toužim, KV, Žlutická č.p. 2199/16 – kabel NN (IV-12-0017127).
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Doubí
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě č. 2 018M13/29 o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků v honitbě Andělská Hora
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.258/2021, PDZ, Sadov, plynofikace pozemku p.p.č. 42/5 STL plynovod, STL přípojka plynu“.
GAVLAS, spol. s. r. o. - Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č. 257/2021, RUNTOUR Karlovy Vary 2021
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 1.9.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 1779 na adrese Západní 22 Karlovy Vary pro Nádech - pomoc a podpora rodičů samoživitelů, z.s.
Exekutorský úřad Klatovy - Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 6.10.2021 se nekoná - Hildegard Markertová
Ochranné opatření č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN- nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 1.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-112/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 30.8.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 30.7.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31.8.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1.9.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání Územního plánu Bečov nad Teplou
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/20 u obce Toužim v okrese Karlovy Vary
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN - pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání, nebo při poskytování školských služeb s účinností od 31.8.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Toužim
Městský úřad Rotava - Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021
Očkování bez registrace - přehled očkovacích míst v Karlovarském kraji
Exekutorský úřad Louny - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - GALEBO, s.r.o.
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - elektronická dražba - ALLEZI group s.r.o.
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu - nabídka srpen 2021
Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška - Hildegard Markertová
Mimořádné opatření MZDR - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolání
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/6 - oprava mostu u obce Andělská Hora
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností - od 9.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN)
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021 do odvolání
Blokové čištění a noční mytí komunikací 27. - 43. týden
Rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku - předzahrádky
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021
Vyhlášení 62. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových záměrů C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Změna ochranného opatření MZDR s účinností od 17. 6. 2021
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21.6.2021
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021- testování studentů vysokých škol s účinností od 15. 6. 2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech