ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Záměr darování části pozemku p. č. 370/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Eva Baloghová
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 56/2023 - návrh opatření obecné povahy _ MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU - svislé a vodorovné dopravní značení a umístění dopravního zařízení S 1 „Tříbarevná soustava s plnými signály“ v lokalitě výsuvných sloupků v lázeňském území obci Karlovy
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Stanislav Tönhauser
Záměr pronájmu - části p.p.č. 1216/1 v k. ú. Rybáře - prodejní stánek
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.57/2023, PDZ, Pila, KV, č.p. 149, 150, trhačka kNN, vNN.
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Marek Janičo
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti, uložení písemnosti - Martin Siehr
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 43/2023, PDZ MK KV U Imperiálu - zajištění pracovního místa
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 54/2023, PDZ MK KV Slovenská, Most u Galerie umění - zajištění pracovního místa při opravě zdi VT Teplá - LB
Výzva k odstranění vozidla - Josef Rajčáni
Změna č. 1 ÚP Černava - oznámení opakovaného veřejného projednání
Zveřejnění záměru nájmu pozemku pod garáží
Česká inspekce životního prostředí - Usnesení o ustanovení opatrovníka pro paní Thi Tinh Thai
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 5. 4. 2023 od 7:30 hod., parcelní číslo 1849, 1864 - garáže pod lesem - ul. Vrázova, Karlovy Vary
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 4. 4. 2023 od 7:30 hod.,ul. V Lučinách, Karlovy Vary - Dvory
Program 27. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 27. března 2023 od 14:00 hodin
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 4. 4. 2023 od 7:30 hod., ul. Imperiálu č. 9, 12 - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 361/2022, MDZ MK KV Družstevní - Svobodova "vnitroblok", vyhrazené parkovací stání pro všeobecné "ZTP"
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 50/2023, MDZ MK KV Nákladní, doplnění dopravního značení po provedené rekonstrukci a vybudování chodníku
Oznámení řízení o odstranění řadových garáží St.Role, Jabloňová
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Areál Stará Role - Letná, změna ÚR
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.51/2023, PDZ, Nová Role, KV, Na Bouchalce, p.č. 1175/6, kNN.
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 3. 4. 2023 od 7:30 hod., ul. U Imperiálu č. o. 9, 12, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 357/2022, MDZ MK KV Hornická, J. Lady - doplnění dopravního značení po provedené rekonstrukci ul. Hornická
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 12/2023_ Jaltská _ vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP
Oznámení o vyhlášení nálezů 35/23, 37/23
Společné povolení - K. Vary, rekonstrukce ul. 5. května
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP č. 33/2023 _ Palackého náměstí - dopravní opatření – dodatek č. 1
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 31. 3. 2023 od 7:30 hod.,ul. Kpt. Jaroše, Karlovy Vary - Dvory
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19-2023; PDZ MK KV Vítězná, zajištění prostoru pro kontejner a montážní vozidlo
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 49/2023, přechodné dopravní značení - ul. T. G. Masaryka, Velikonoční trhy 2023
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.44/2023, PDZ, D6 Lubenec oprava přepravních tras – poškozené komunikace (Černčice – Kryry, Lubenec, Řepany, Bošov,).
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 30. 3. 2023 od 7:30 hod. Karlovy Vary - Olšova Vrata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 29/2023; PDZ MK KV Ostrovský most, Nákladní, Koptova, U Solivárny - provádění opravy Ostrovského mostu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 48/2023, přechodné dopravní značení - stezka Smetanovy sady, Velikonoční trhy 2023
Zveřejnění záměru nájmu dvou částí pozemku p.č. 2572/1 v k.ú. Karlovy Vary pro vlastníky stánků na těchto částech pozemku umístěných - Tržiště Varšavská
Společné povolení: "Nejdek, p.p.č. 2050/47, domovní ČOV"
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 28. 3. 2023 od 8:00 hod., Karlovy Vary - Stará Role, Jabloňová ul.
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zahájení stavebního řízení - Radka Hobláková
Opatření obecné povahy: Stanovení záplavového území vodního toku Borský potok
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Západní 1401/63 v Karlových Varech
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám Igor Rukavishnikov, ul.Gavanskaja 10/38, 199106 Sankt-Petersburg, Rusko, Nadezda Rukavishnikova, ul.Gavanskaja 10/38, 199106 Sankt-Petersburg, Rusko, Tatiana Michajlovna Zagorovskaya, Komsomolskaja ....
Exekutorský úřad Praha 10 - Usnesení - Dražební vyhláška - JOSEF MELLEN
Oznámení o vyhlášení nálezů 31/23-33/23
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 42/2023, PDZ PK KV stezka pro cyklisty a chodce a ul. Nádražní, Třeboňská - oprava lávky L 24
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Vadym Frantovskyy
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Karel Wisniowsky
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - MORCHILADZE ILYA, GVETADZE MANANA
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška -Otto Kobliha
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Dalovice - změna termínu
ROZHODNUTÍ - Ministerstva pro místní rozvoj- společnost Lab In - Institut laboratorní medicíny- zrušení a pozastavení řízení Karlovarského kraje, odboru stavebního úřadu
Oznámení o ukončení činnosti ke dni 22. 4. 2023- Lucie Veselá - Ambulantní péče v oboru Fyzioterapeut
Výroční zpráva za rok 2022 – zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Oznámení o ukončení činnosti ke dni 24. 4. 2023- MUDr. Miroslav Molčík, CSc., obor gastroenterologie
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Stanislav Lavers
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - Karlovarský kraj
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - Statutární město Karlovy Vary a obec Děpoltovice
Oznámení o ukončení činnosti dne 10. dubna 2023 - MUDr. Amer Abed - ortodoncie s.r.o.
Finanční úřad - Dražební vyhláška - Elektronická dražba nemovité věci - Andělská hora - stavba pro rodinnou rekreaci
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DVORY - KARLOVY VARY
Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ CIHELNY - KARLOVY VARY
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SEDLEC U KARLOVÝCH VARŮ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KARLOVY VARY
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - ALEŠ VOJTA
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška -BANNERON BUSINESS s.r.o.
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - Dražební vyhláška - ANATOLIJ SYMOLKIN
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb.) - Ivan Demchenko
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Kateřina Papežová
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. - Ondrej Bačo
Okresní soud Karlovy Vary - Usnesení - Dražební vyhláška - Yaroslav Voroshchuk
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. -Stanislava Hamánková
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Věra Gojani
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - František Ševít
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jakub Pecháč
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ladislav Skříček
ČEZ - UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech