ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 142/2022 - místní úprava provozu Nerudova Karlovy Vary
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory - Závodní: č. o. 70,86
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 120/2022; PDZ MK KV Nová, Studentská - zajištění pracovního místa při provádění opravy komunikace ul. Nová
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 48 - 53/2022
Krajský úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci I/13 v úseku Karlovy Vary - Ostrov
Záměr směny nemovitostí - pozemku p. č. 317,včetně stavby č.p.1596, pozemku p.č.318 v k. ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary a pozemku p. č. 509/21 v k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary za pozemky p. č. 287/19, p. č. 509/2, část pozemku p. č. 509/13,část pozemku p.
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 138/2022 _ Ostrovská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2022, PDZ, Parkování Nová Role, ul. Rolavská, ul. Bezejmenná.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2022, PDZ, Otovice, přeložka vodovodu ul. Děpoltovická.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2022, PDZ, Dopravní napojení Mírová.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory a část obce Tašovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 141/2022_ Třeboňská _ Den záchranářů 2022
VSOZC - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2021
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Hůrky
Krajský úřad - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/6 a I/13
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2022, PDZ,Nejdek - Karlovarská č.p. 80, st.p.č. 53 přípojka vody a splaškové kanalizace.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 137/2022; PDZ MK KV Na Vyhlídce - zajištění pracovního místa při kácení stromů
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 45-47/22
Oprava nesprávnosti, Parkování N.Role ul. Rolavská a Bezejmenná
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 135/2022, PDZ MK KV Kolmá 835 - zajištění havarijního stavu objektu
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2022, PDZ, ulice Lipová v obci Nejdek, kNN.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.133/2022, PDZ, Nová Role - výstavba BD na parc. č. 1007/23 vodovodní, kanalizační, teplovodní přípojka.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 108/2022 _ 56. ročník MFF – dopravní opatření
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 129/2022; PDZ MK KV Chodovská - zajištění pracovního místa při uložení vodovodní přípojky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 127/2022 _ přechodná úprava provozu Zahradní Dvořákovy sady - Karlovarské kulturní léto
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 107/2022 – Česká televize při MFF – Divadelní náměstí - dopravní opatření
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 109/2022 _ Vřídelní - Mattoni MS GD při MFF
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 106/2022 _ 1/2 maraton Karlovy Vary - dopravní opatření
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 128/2022; PDZ MK KV Bezručova, zajištění pracovního místa při umístění plyn. přípojky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2022 _ dopravní opatření - úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 42/22, 44/22
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám: Mgr. Alena Štolbová, Chebská 250/25, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Miloslava Hrabová, Chebská 249/27, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Vasyl Keveshilheti, Chebská 39/7, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.111/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov - Nová Role.
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Vlastimil Bobek, nar. 20.11.1976, T. G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.125/2022, PDZ, Chyše, Lubenecká p.č. 180/1 - nová přípojka vodovodu a splaškové kanalizace.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 101/2022, PDZ MK KV Mariánsko-Lázeňská silnice aj., zajištění uzavírek při odstraňování havarijního stavu skalního masivu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary - registr vozidel
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích (pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)
Zvřejnění záměru výpůjčky NP v budově č.p. 932 (Jana Palacha 20) v k.ú. Karlovy Vary pro obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, o.p.s. a spolek Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Možnost převzít písemnost
Zveřejnění záměru uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o výpůjčce NP v budově č.p. 539 v ulici Kollárova 13, K. Vary na spolek Nádech - pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.123/2022, PDZ, I/20 Březová v úseku hráz v.n. Březová - podjezd žel. Trati.
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Renata Chalkley, nar. 22.3.1859, 2032 Inwood Terr.,Jacksonville, Florida 32207, Spojené státy
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.122/2022, PDZ, Chodov u Bečova - chodník podél krajské silnice - sever.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - kat. území Tuhnice - parcelní č. 590
Volby do Senátu 2022 - oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 124/2022, PDZ MK KV Závodní - zajištění pracovního místa při pokládce kabelu VN
Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na ukončení stavu pandemické pohotovosti
Zpráva o uplatňování územního plánu Krásné Údolí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 100/2022; PDZ MK KV Bezručova, Havlíčkova, Máchova, 5. května, Hřbitovní, Polská - pracovní místo, nový vodovodní řad
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 119/2022; PDZ MK KV ul. Hřbitovní - provádění opravy povrchu komunikace
ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.121/2022, PDZ, MS v sidecarcrossu..
Záměr prodeje nemovitostí, pozemků, parc.č. 3459, 3458/1 a 3457/1 k.ú. Karlovy Vary, s bývalou hájovnou, veřejnou licitací
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice - Táborská: č.o. 10
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.112/2022, PDZ, Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov - Nová Role.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - dražební vyhláška - ENERGETIC PROGRAMMES CENTER s.r.o.
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - členění obcí na části (údaj uváděný na kandidátní listině)
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - Seznam obecních úřadů, pro které je Magistrát města Karlovy Vary registračním úřadem, a seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně Územního plánu Smolné Pece č.1
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022 u matričních úřadů v obvodu Magistrátu města K. Vary (za rok 2021)
Finanční úřad - Dražební vyhláška
Mimořádné opatření MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN s účinností od 14.4. 2022 do odvolání
Záměr prodeje nemovitostí Teplárenská 79/15 Karlovy Vary, Bohatice
Zveřejnění záměru pronájmu NP bez ozn. v objektu č.p. 541 v ulici T.G. Masaryka 3, formou VŘ - obálková metoda
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 646, 647 na adrese nám. Václava Řezáče 12, Karlovy Vary, formou "VŘ - obálková metoda"
Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 1 v objektu č.p. 1200 v ulici Raisova 4, Karlovy Vary, formou VŘ - obálková metoda
Blokové čištění a noční mytí komunikací 14. - 26. týden 2022
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 236 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 234, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 206, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 235, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
Oznámení o umístění odstaveného vozidla VIN: TMBEFF414S0095556, provozovatel Jaroslav Němec
Oznámení o umístění odstaveného vozidla VIN: JMZBA125200191736, provozovatel Roman Hemberger
Oznámení o umístění odstaveného vozidla SPZ 2K4 5819, provozovatel Martin Sivák
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Zrušení mimořádného opatření č. j. MZDR 42328/2021-2/MIN/KAN - ze dne 22.11.2021 ke stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 1.3.2022
Ochranné opatření MZDR - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25. 2. 2022
Mimořádné opatření MZDR - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1. 3. 2022
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
Zrušení mimořádného opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.2.2022
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 4.1.2022
Změna mimořádného opatření MZDR - diskriminační RT-PCR vyšetření (od 26.12.2021), čj. MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN
Mimořádné opatření čj. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN - screeningové testování ve školách (od 3.1.2022)
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup do ČR (od 27.12.2021)
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Daň z nemovitých věcí - informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
Rozhodnutí č. MZDR 39875/2021-4/OLZP - o dočasném povolení použití distribuce a použití medicinálního kyslíku
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 9807//2021-4/MIN/KAN - ze dne 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN - ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k nahlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - květen/2022 - IE-12-0005693 ,,K. Vary, TS,KV_0358,ZS,TS,KV_0378,Lidl,kNN"
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - červen/2022 - IE-12-0008051 ,,K. Vary, Závodní,KÚKV,propoj,TS,kNN,kVN"
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech