ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - technik odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 303/2021_ Vrchlického _ vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-134/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 7.12.2021
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám: Armend Limani, nar. 9.6.1991, Alban Limani, nar. 30.8.1992, Evgeni Diyanov Kavrakov, nar. 10.12.1887, Max Kulel, nar. 2.10.1972, Andrea Jelínková, nar. 30.6.1970, Jitka Štolfová, nar. 23.9.1974, Ale...
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 309/2021, MDZ MK KV Sklářská - zjištění bezpečného vjezdu/výjezdu do/z garáží
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 347/2021, PDZ MK KV Vyšehradská - zajištění umístěného lešení
Oznámení o moznosti převzít písemnost určenou osobě Ing. Michal Šimon, Lasenická 1514, 198 00 Praha 9
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 348/2021, MDZ MK KV ul. U Řempa - zajištění dopravy v klidu
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-133/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 6.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Drahovice
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2021 u matričních úřadů ve správním obvodu Magistrátu města K. Vary (za rok 2020)
Oznámení o ukončení činnosti ke dni 31.12.2021 - název PO: Fokus Mladá Boleslav z. s.
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 109/12 - 113/12
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 360/10 v k.ú. Stará Role
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 179/25 v k.ú. Cihelny, obec Karlovy Vary
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 342/2021, PDZ MK KV Krále Jiřího, Moskevská, Dr. Davida Bechera - zajištění prací při provádění rekonstrukce přechodu v ul. Kr. Jiřího
oznámení účastníkovi nezn.pobytu, Chodov n. Teplou, chodník podél krajské silnice - sever
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 346/2021, PDZ MK KV náměstí Republiky - zajištění prostoru pro plošinu
Společné rozhodnutí N.Role parkování u MŠ Rolavská
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 345/2021, PDZ MK KV Bezručova, Vítězná - zajištění prostoru pro plošinu
Program 13. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 13. prosince 2021 od 9:00 hodin
Sbírka zákonů č. 196/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijatá na jednání vlády dne 26.11.2021 - k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR z regionu jižní Afriky
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Verušičky
Rozhodnutí č. MZDR 39875/2021-4/OLZP - o dočasném povolení použití distribuce a použití medicinálního kyslíku
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 9807//2021-4/MIN/KAN - ze dne 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 344/2021, MDZ MK KV správní území města Karlovy Vary, lávka - zajištění havarijního stavu, mosty - doplnění nosnosti
Usnesení vlády České republiky č. 1065: Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/na území České republiky
Oznámení změny 62. výzvy IPRÚ
Usnesení vlády České republiky č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodů a služeb
Sdělení – seznámení se s podklady rozhodnutí opakované stavebního řízení, Bytové domy Jenišov
Oznámení změny 57. výzvy IPRÚ
Usnesení vlády České republiky č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
Záměr zvětšení výměry u stánku na p.p.č. 200 v k.ú. Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - DÉR Stanislav
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - „FTTx0_K_KV_Růšový Vrch _KADOP1_UR, 11010-093990“
Záměr směny části pozemku p. č. 622/2 za část pozemku p. č. 624 vše v k. ú. Olšová Vrata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 304/2021, MDZ MK KV Fügnerova, Tyršova - zklidnění dopravy v předmětné lokalitě
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 339/2021, PDZ MK KV Slovenská, Polská, III-20811 - zajištění uzavírky mostu M 21 most U Letního kina
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 182/2021, MDZ MK KV Konečná - zajištění bezpečného průjezdu hasičské techniky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 341/2021, PDZ MK KV Nerudova - zajištění pracovního místa při provádění výkopu - umístění vodovodní přípojky
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN ze dne 5.3.2021 k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN, s účinností od 23.11.2021
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 580 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 23.11.2021
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Tašovice
Mimořádné opatření č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN - stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 29.11.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN - testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 22.11.2021
Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 601 v objektu č.p. 2068 v ulici Lázeňská 20, Karlovy Vary, formou VŘ - obálková metoda
Zveřejnění záměru pronájmu NP bez ozn. v objektu č.p. 541 v ulici T.G. Masaryka 3, Karlovy Vary, formou VŘ - obálková metoda
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22.11.2021
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN -stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22.11.2021
Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 1 v objektu č.p. 1200 v ulici Raisova 4, Karlovy Vary, formou VŘ - obálková metoda
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN - stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22.11.2021
Exekutorský úřad Pardubice - Usnesení - Langer Lukáš
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 30802/2021-4/MIN/KAN - ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN - ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN - ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí oddělení úřad územního plánování odboru Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN - ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k nahlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021
Veřejná vyhláška. projednání Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP A.Hora
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - květen/2022 - IE-12-0005693 ,,K. Vary, TS,KV_0358,ZS,TS,KV_0378,Lidl,kNN"
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - červen/2022 - IE-12-0008051 ,,K. Vary, Závodní,KÚKV,propoj,TS,kNN,kVN"
Státní pozemkový úřad ČR - Nabídka pozemků k pronájmu
Mimořádné opatření MZDR - screeningové testování ve školách s účinností od 1. 11. 2021
Mimořádné opatření MZDR - ochrana dýchacích cest s účinností od 1.11.2021
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honiteb Čerták a Kojšovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Mirotický les
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 13.9.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ochranné opatření č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN- nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 1.9.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021
Mimořádné opatření MZDR - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku - předzahrádky
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech