ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 1. 8. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část ulice Dr. Davida Bechera, T. G. Masaryka
Městský úřad Rolava - Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za období 2021 - Komunální odpad
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 1. 8. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Dvory
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 212/2024, PDZ MK KV ul. Truhlářská - zajištění pracovního místa, rekonstrukce horkovodu
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení: "Karlovy Vary, Rybáře - Obytný soubor Nad Dvorem - VH část"
Veřejná vyhláška - Özgen Diyar
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 211/2024; PDZ MK KV U Trati - zajištění pracovního místa
Veřejná vyhláška - Hodaj Enver
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Dražba č. 240500 RD Rybáře - 26. 9. 2024
Schválení závěrečného účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY za rok 2023, zpráva o přezkoumávání hospodaření
Výzva k odstranění odstaveného vozidla - osobní automobil značky Cadillac, tmavé barvy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Na Vyhlídce 1035/15, Karlovy Vary
Ukončení činnosti - Mgr. Zuzana Šperlová - Ambulantní specializovaný nutriční terapeut
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 29. 7. 2024 od 8:00 hod.- Karlovy Vary - část obce Rybáře
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 157/2024, PDZ MK KV Libušina, Vyšehradská - zajištění umístěného lešení
Oznámení neznámým dědicům - Stavební úprava výtahů v BD Karlovy Vary, Rybáře č.p. 905, Konečná 6, č.p. 904, Konečná 4
Záměr nájmu části pozemku p. č. 2062/2 v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary (část „B“)
NOVÉ CENTRUM RYBÁŘE - přestavba areálu bývalého pivovaru, Karlovy Vary, Rybáře
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 207/2024, MDZ MK KV Družstevní - zajištění bezpečného vstupu do objektu
Veřejná vyhláška - výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí; č.j. 12253/OD/24/Mun.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 206/2024 _ stanovení přechodné úpravy provozu Západní u KV ARENY _ FESTIVAL SPORTU
Oznámení o vyhlášení nálezů 78/24, 80/24, 81/24, 82/24, 83/24, 84/24, 85/24
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 162/2024, PDZ MK KV Nákladní - parkoviště pod Horním nádraží - zajištění autobusové dopravy při výluce vlaků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 56/2024, MDZ MK KV Rolavská - doplnění dopravního značení po provedené rekonstrukci komunikace a parkovacího zálivu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 205/2024; PDZ MK KV Rumunská - zajištění pracovního místa
Záměr pronájmu části pláště objektu T. G. Masaryka 3 - vývěsní štít "Bistrotéka"
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Veřejná vyhláška - VIZIRU Adrian
Oznámení o ukončení poskytování zdravotní péče ke dni 31. 7. 2024
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 22. 7. 2024 od 7:30 do 13:30 část obce Doubí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 203/2024; PDZ MK KV Rolavská - zajištění pracovního místa
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.202/2024, PDZ Jenišov, (KV), Daimlerova, p.č. 786, kNN.
Veřejná vyhláška - Čipková Jana
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 19. 7. 2024 od 7:30 do 14:00 Karlovy Vary - Bulharská
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 204/2024 _ stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci _ 58. ročník MFF _ dopravní opatření
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.199/2024, PDZ KV, I/13, Bor PS - směr K.Vary - Ostrov - oprava povrchu komunikace.
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 19. 7. 2024 od 7:30 do 11:30 Karlovy Vary - Bulharská, Varšavská
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.201/2024, PDZ KV, Hory - rekonstrukce místní komunikace k Obecnímu úřadu Hory.
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jaroslav Kalkus
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 44/2024, MDZ KV Kpt. Jaroše - parkoviště na p.p.č. 102/1 před OC Varyada
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODDĚLENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ ODBORU FINANCÍ A EKONOMIKY MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Lukáš Trenda
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1/a a č. 2 Územního plánu Karlovy Vary
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Jiří Blahna
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.197/2024, PDZ K.Vary, Čankov, 670/4, vNN, kNN.
oznámení o možnosti převzít písemnost - S.Sigaev, A. Sigaev
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.200/2024, PDZ Otovice, V Brezinkach, kNN.
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 17. 7. 2024 od 7:30 do 15:30 kat. území Dvory
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 27. až 44. týdne
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 39/2024, PDZ MK KV Slovanská, V Chatách, U Brodu - zajištění pracovního místa
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 16. 7. 2024 od 07:30 do 11:00 část obce Tašovice
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Usnesení - Odročení a nový termín elektronické dražby - Jana Kolářová
Oznámení o ukončení poskytování zdravotní péče ke dni 31. 8. 2024
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 15. 7. 2024 od 08:00 do 15:00 část obce Stará Role, Kryzánkova, Nejdlova
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 15. 7. 2024 od 08:00 do 10:00 část obce Stará Role, Kryzánkova
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Květuše Kubková
„Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2024 ze dne 17.6. 2024, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Dražba č. 240500 - 24. 9. 2024
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 12. 7. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Rybáře
oznámení Veřejného projednání Zm. 1 ÚP Čichalov
Záměr prodeje podílu 1/4 na pozemku, na parc.č. 3210 k.ú. Měčín
Záměr prodeje podílu 1/3 na pozemku, na parc.č. 906 k.ú. Seletice
Záměr prodeje podílu 1/4 na pozemku, na parc.č. 3185 k.ú. Měčín
Ukončení činnosti - Petra Clinic health s. r. o. - Ambulantní specializovaná péče dermatovenerologie
Oznámení o ukončení činnosti - Alena Vopelková - ambulantní péče - zubní technik
Návrh Závěrečného účtu Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 včetně závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SMKV za rok 2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 1370/15 v k.ú. Stará Role, obec a okres Karlovy Vary formou "VŘ - veřejná licitace"
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Marie Mrázková
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - Dražební vyhláška - Jaroslav Milfait
Oznámení o ukončení činnosti - Dvorak & Spa Wellness a. s.- lázeňská léčebně rehabilitační péče
Oznámení - prosinec 2023- srpen 2024 - Připojení nového odběrného místa k. ú. Doubí u Karlových Var
OZNÁMENÍ - Vyhlášení revize katastru nemovitostí - Olšová Vrata
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech