ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: René Remeš, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 69/2021 - uzavírka stezky pro pěší u hotelu Thermal
Obytný soubor Nad Dvorem, Karlovy Vary, Stará Role
Autoservis Sedlec, rozhodnutí
Stavební povolení - Stavební úpravy - zateplení fasády, Karlovy Vary, Rybáře č.p. 837, Mládežnická 3
Nařízení statutárního města Karlovy Vary - č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Žlutice
Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary, ulice Vrchlického - rekonstrukce
Karlovarský kraj - Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 26. dubna 2021 od 9:00 hodin
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice
Celní úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška - Kojnok Lukáš
Zveřejnění záměru nájmu pozemků p.č. 1106/1, p.č. 1105 a p.č. 1253, vše v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13.4.2021 do odvolání
Monitorovací kalendář KOUPACÍ VODY
Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.22/2021, MDZ, II/220 v obci Nová Role před budovou č.p. 326, ulice Chodovská.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení přestupků
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.23/2021, MDZ, III/22129 Podlesí – Otovice – posun autobusových zastávek.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.66/2021, PDZ, Přípojka vodovodu a kanalizace k rodinnému domu na pozemku p.č. 500/12 k.ú. Mezirolí.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.52/2021, PDZ, Modernizace silnice II/207 Brložec - Lažany - přeložka serpentin.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 12.4.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.7/2021, MDZ, na pozemní komunikaci na st.p.č. 943 k.ú. Toužim, v obci Toužim.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.67/2021, PDZ, Dalovice, KV, Nad Řekou, p.č. 86, kNN.
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Pozvánka na 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, 20.4.2021
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 538 a části pozemku p.č. 635 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.61/2021, PDZ, Krásné Údolí, p.č. 155, Račanský, 5 RD, vNN/kNN,
Veřejná vyhláška - Thomas WEYRAUCH
Veřejná vyhláška - doručování písemnosti č. j. 5618/OŽP/20-9 Přičlenění honebních pozemků k honitbě Sadov
Veřejná vyhláška - Andreas Klaus Paul DAU
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.62/2021, PDZ, Nejdek, KV, Tisová u Nejdku, p.č. 793/1, kNN.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.58/2021, PDZ, I/6 Bochov - směr Praha pokládka nového povrchu a oprava propustků.
Veřejná vyhláška - Frederik-Steffen ANKE
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.63/2021, PDZ, Toužim, KV, Luhov, p.č. 9/2, vNN/kNN,
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účiností od 12.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Prodej pozemku p.č. 433/3 v k.ú. Karlovy Vary
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: Vít Pilný, nar. 14.6.1976, Závodu míru 76, 360 17 Karlovy Vary
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 54/2021, PDZ MK KV pro práce na hydroizolaci objektu a po té umístění lešení MK KV Dlouhá
Dražební vyhláška - zpeněžení majetku po zemřelém - Alexandr Vecka
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení nového kola elektronické dražby nemovitostí
Elektronická dražební vyhláška - Štefan Ďurica
Přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 48/2021, PDZ MK KV Mariánskolázeňská, rekonstrukce horkovodu
Přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - Karlovy Vary, Stará Role
Přerušení dodávky elektrické energie - 22.4.2021 - Karlovy Vary,Dvory, Chebská
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - K. Vary, I. P. Pavlova
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - K. Vary, k.ú. Stará Role, ul. Husova, Žižkova
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2021 - K. Vary, k.ú. Počerny
Přerušení dodávky elektrické energie - 21.4.2021 - Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, Sportovní, Stará Kysibelská
Zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivu na ŽP - program rozvoje karlovarského kraje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2021 - K. Vary, k.ú. Počerny
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení dopravně správních agend
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednání Územního plánu Karlovy Vary
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Role za období 2016 - 2020
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Usnesení čj. 203 Ex 18596/19-31- dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku - Patrik Kubálek
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Jan Flídr
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Černava
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Stingl Hans Jürgen
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Bohatice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Dvory - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rybáře - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Doubí - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Počerny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Tašovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Cihelny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Hůrky - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Sedlec - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Drahovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rosnice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Čankov - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Olšová Vrata - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Stará Role - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9.3.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Ochranné opatření č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26.2. do 11.4.2021
Mimořádné opatření č. j. 1595/2021-2/MIN/KAN - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Výroční zpráva za rok 2020 - o činnosti povinného subjektu SMKV v oblasti poskytování informací v plném znění, dle zákona č. 106/1999 Sb.
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech