ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 46/2024; MDZ MK KV Ostrovský most II. označení M 3
Výroční zpráva za rok 2023 - o činnosti povinného subjektu statutárního města Karlovy Vary v oblasti poskytování informací v platném znění , dle zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 44/2024; MDZ v ulici Kpt. Jaroše - parkoviště před OC Varyada -
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 15. 3. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Doubí
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 14. 3. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Sovova stezka č. p. 1
Oznámení – zahájení společného řízení o změně stavby před jejím dokončením „Stavební úpravy a přístavba lázeňského komplexu Kosmos“ Karlovy Vary č.p. 532, 598 a 246 Zahradní 37, 39 a 41
Oznámení o zahájení správního řízení - Jaroslav Šťastný
Veřejná vyhláška - ŠŤASTNÝ Jaroslav, nar. 2000
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 13. 3. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Dvory
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - MATRIKA
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.34/2024, PDZ Rekonstrukce LC Lažanská.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 12. 3. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Dvory
Městský úřad Stříbro - Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Koňa
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.35/2024, PDZ Posílá stanovení DZ stavba: KV, Jenišov, Pod Rohem, poz. č. 404/3, kNN (IV-12-0020613)..
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 40/2024, PDZ MK KV Rolavská, Kostelní, Závodu míru - zajištění uzavírky ul. Rolavská
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 41/2024; PDZ MK KV Šmeralova - zajištění mechanizace při provádění betonáže stropu ZUŠ
Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově bez č.p./č.e. v areálu Západní v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, formou "VŘ - obálková metoda"
Společné povolení: "Bečov, Školní ul., dostavba kanalizace"
Záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Lázeňská 2066/16 v Karlových Varech ("tržní krámek") formou "VŘ - obálková metoda"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 37/2024; PDZ MK KV Kolmá - zajištění lešení před trafostanicí, oprava fasády
Záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Západní 1401/63 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, formou "VŘ - obálková metoda"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 38/2024, PDZ MK KV Konečná vjezd / výjezd do SOŠ - rekonstrukce nádvoří
Záměr dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu I. P. Pavlova 1216/29 v Karlových Varech se SUZ MV
Oznámení o vyhlášení nálezů 16/24, 17/24
Záměr prodeje podílu na st.parc.č. 309 k.ú. Stará Role k bytové jednotce č. 291/4
Stavební povolení D6 Knínice - Bošov
Veřejná vyhláška - Jindřich GRÜNBAUER, r. 1972
Karlovarský kraj - Program 37. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26. 02. 2024 od 9:00 hod. , v sále budovy úřadu Karlovarského kraje
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9054000196
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9054000194
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace sídlo: Libušina ul., Karlovy Vary
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace - Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace : Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Libor Böhm, Dagmar Böhmová
Ukončení činnosti - Mudr. Martina Emlerová - Anesteziologie a resuscitace
Oznámení - prosinec 2023- srpen 2024 - Připojení nového odběrného místa k. ú. Doubí u Karlových Var
OZNÁMENÍ - Vyhlášení revize katastru nemovitostí - Olšová Vrata
Oznámení veřejného projednání Zm.č.2 ÚP Kolová
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Eva Koberová
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Lubomír Danč
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi Karlovy Vary a Mírová - O výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Aleš Král
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Pavla Plicová
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Karlovy Vary obec Karlovy Vary
OZNÁMENI - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Dvora - Karlovy Vary
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Cihelny obec Karlovy Vary
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Sedlec - Karlovy Vary
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech