ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Záměr pronájmu NP č. 515 v objektu Západní 1401/63
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.185/2020, MDZ, Autobusová zastávka v ulici Karlovarská, Nejdek.
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 181/2020, PDZ MK KV ul. U Trati, zajištění pracovního místna - uložení optického kabelu
Oznámení o vyhlášení nálezu - 69/20, 70/20, 72/20
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.184/2020, PDZ, I/6 Budov - Bošov, pokládka nového povrchu
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
SORETA Group, a. s. - Protokol o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické - Pavel Kuliš
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 183/2020, PDZ MK KV ul. Zahradní, zajištění stavebních prací - horkovodní přípojka pro č.j. 999
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 128/2020; MDZ MK KV ul. Husova - zamezení parkování v zeleni
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 485/1 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
Oznámení - Návrh koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
Oznámení o vyhlášení nálezu - 66/20, 67/20, 68/20
Uložení písemnosti - Miroslav Klíma
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 180/2020, PDZ MK KV ul. K Přehradě, uložení přípojky vody a kanalizace k objektu "nádražní budova Břazová"
Záměr pronájmu NP – garáž č. A01S12 v objektu Nejdlova 923/1, Karlovy Vary
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti pro Alexander Komlyashkin
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 182/2020, PDZ MK KV ul. Lidická 54 - rekonstrukce splaškových přípojek
Záměr pronájmu N.P. - garáže č.C04S02 v objektu Nejdlova 943/14, Karlovy Vary
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o odročení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s.
Stavební úpravy a nástavba objektu Karlovy Vary, Dvory č.p.2
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.179/2020, PDZ, Oprava povrchu III/2082 Dražov - Stanovice v 2,85 - 4,50
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - UNEXIM, s. r. o.
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Útvina
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2020, PDZ MK KV Jungmannova cesta - zajištění akcí pořádaných Lázeňskými lesy KV p.o.
Prodej pozemku p.č. 249/1 v k.ú. Olšová Vrata
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.177/2020, PDZ, Nejdek - oprava kanalizační šachty u č.p. 442
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Prodej pozemku p.č. 961 v k.ú. Drahovice
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Jiří Beneš
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.169/2020, PDZ, KV, Nejdek - Jih, nové podzemní vedení sítě T-MOBILE
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2020, PDZ, Běh na hrad Bečov nad Teplou
Doručování písemnosti agenda myslivosti
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Oznámení - zahájení územního řízení na stavbu: „Jenišov, KV, pč.310/51 – kNN“
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ, Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.
Záměr prodeje pozemku parc.č. 399/18 k.ú. Rybáře
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Ing. Eduard Bitter
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Anatolii Symolkin
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 34, VŘ obálk. metoda
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda
Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary formou VŘ - licitací
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 36, VŘ obálk. metoda
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend Odboru dopravy technik registru vozidel
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech