ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Uložení písemnosti, dědicové po zemřelém - Ladislav Kupec
Usnesení Vlády České republiky č. 1085 - změna doby účinnosti usnesení vlády č. 998
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.269/2020, PDZ, Rekonstrukce silnice II/194.
Oznámení – zahájení společného řízení „Zateplení objektu BD - dvorní část“ Karlovy Vary č.p. 1123, Raisova 7
Usnesení Vlády ČR č. 1084 o změně krizového opatření - vyzvedávání zboží a zásilek z provozoven zakoupených distančním způsobem
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.268/2020, PDZ, Štědrá - kanalizace a ČOV
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Usnesení Vlády ČR č. 1080 o přijetí krizového opatření
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 323 v k.ú. Rosnice u Staré Role, obec Karlovy Vary
Usnesení Vlády ČR č. 1079 o přijetí krizového opatření
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Prodloužení SP Rekonstr. ul. Poděbradská, K.Vary
Usnesení Vlády ČR č. 1078 o přijetí krizového opatření
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 865/3 k.ú. Stará Role
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Doubí
Veřejná vyhláška - informace o umístění opuštěného vozidla - Ford Escord
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.265/2020, PDZ, Sanace skalního masívu nad silnicí III/2082 u Březové
Mimořádné opatření č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům soc. služeb ...
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Mimořádné opatření č. j. MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
Uložení písemnosti pro Mgr. Petra Vukliševiče
Usnesení Vlády České republiky č. 1074 - Sbírka zákonů č. 421/2020 - změna provozu VŠ, SŠ, VOŠ, MŠ, ZŠ a jiné vzdělávací školské výchovné a ubytovací zařízení
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 8/2020, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 254/2020, PDZ MK KV ul. Příčná - zajištění prostoru pro umístění kontejneru
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 7/2020 kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou.
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Nikola Holúsková
Prodej pozemku pod garáží p.č. 739/6 v k.ú. Stará Role
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - René Holúsek
Oznámení o nálezu - kočka černá
Záměr pronájmu objektu bez č.p. a č. ev. - reklamní poutač
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Veřejná vyhláška - opatření obcné povahy č. 262/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - zajištění prací při umístění kanalizační přípojky pro Císařské lázně
Záměr pronájmu části p.p.č. 142/1 v k.ú Tuhnice - reklamní billboard
Exekutorský úřad Havlíčkův Brod - Dražební vyhláška - Karel Bejvl
Nález č. 99/20, 101/20, 103/20, 104/20, 105/20
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.263/2020, PDZ, Oprava zárubní zdi na silnici III/2082, Březová u Karlových Varů.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Rozhodnutí o zrušení konání dražby č. 200285
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.264/2020, MDZ – Doplnění dopravního značení - křižovatka silnice III/22124 a pozemní komunikace na p.p.č. 1263/1 k.ú. Radošov u Kyselky
VŘ obálková metoda - pronájem NP - Tržní krámek Lázeňská 2068/20, K.Vary
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Daniela Černá
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 261/2020, PDZ MK KV Vítězná - provádění rekonstrukce plynovodu, oprava HUP u objektu Vítězná 1053/5 na chodníku
Záměr prodeje pozemku parc.č. 411 k.ú. Drahovice se stavbou garáží, formou výběrového řízení, veřejnou licitací
Oznámení o zahájení společného řízení: K. Vary, Tašovice - Kanalizace a vodovod "V Chatách"
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 256/2020, PDZ MK KV Mariánská - zajištění prací při provádění rekonstrukce plynovodu
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.257/2020, PDZ, KV, III/2194 - Nejdek - Vysoká Pec, oprava povrchu
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: Kanalizace a vodovod Nové Hamry, II. etapa
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.259/2020, PDZ, KV, Závodu míru, staničení 0,530 - 0,702, oprava živičného povrchu.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.260/2020, PDZ, K.Vary, Počerny, p.č. 48/4, kNN.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.255/2020, PDZ, Karlovy Vary - Stará Role, Vodovodní a kanalizační přípojka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 252/2020, PDZ MK KV ul. Varšavská - zajištění prostoru pro monážní vozidlo
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 253/2020, PDZ MK KV ul. Chebská - zajištění prostoru pro vykládku zboží autojeřábem
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Hůrky
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 162/2020; MDZ MK KV Olšová Vrata - Hůrky, zajištění bezpečného průjezdu a pohybu chodců na Goethovu vyhlídku
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VEDOUCÍ ODD. DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 249/2020; MDZ MK KV ul. Slovenská, řešení dopravy v klidu umístění DZ Parkoviště s parkovacím kotoučem
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Cihelny
Záměr prodeje pozemku parc.č. 30/5 k.ú. Doubí u Karlových Var formou výběrového řízení, veřejnou licitací
Zveřejnění záměru pronájmu NP 11 m2- Tržní krámek Lázeňská 16 - VŘ obálková metoda
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 241/2020 - silnice III/19824 v obci Bečov nad Teplou, přechodné DZ
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1643 k.ú. Karlovy Vary
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary, Rybáře 27.10.2020
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno čj. 150 EXD 4/20-8 - dlužník: TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Šumperk čj. 139EX 07173/17-106 - pov. Radomil Létal
ČEZ - Plánované přerušení dodávky elektřiny - Rybáře 26.10.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů soc. služeb od 5.10.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým výskytem COVID-19 od 5.10.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN - omezení provozu ubytovacích, stravovacích a jiných služeb od 5.10.2020
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN - ochrana státní hranice od 5.10.2020
Usnesení Vlády České republiky - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
oznámení opakovaného veřejného projednání ÚP Žlutice
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Lebedová Božena
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
BFT Management, a. s. - Dražební vyhláška - Karel Sysel
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení - Dražební vyhláška - Robert Smejkal
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech