ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Návrh rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMKV 2024-2025
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Oznámení o vyhlášení nálezů 173/22-175/22, 179/22
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.343/2022, MDZ, Otovice-dopravní a technická infrastruktura pro rozvojovou plochu Z17.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 344/2022, PDZ MK KV ul. Dr. D. Bechera, Horova, Jugoslávská, T.G.Masaryka, Zeyerova - zajištění dokončovacích prací
Oznámení o možnosti převzít písemnost: Iryna Rjabenko, Dr. Davida Bechera č.p. 1081/15, Karlovy Vary 360 01
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 342/2022, PDZ MK KV Alšova, Dr. D. Bechera, Dr. Engla, Dr. Janatky, Jaltská, Krále Jiřího
Program 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 12. prosince 2022 od 9:00 hod.
Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - podíl na BJ č. 248/7, k.ú. Stará Role
VOLBY 2023 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 328/2022; PDZ MK KV Vyšehradská, Libušina - zajištění pracovního místa při provádění rekonstrukcí inženýrských sítí
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Martin Bosák
Vrtaná studna Bečov - rozhodnutí
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Štěpán Szalay, nar. 10.5.1966, Závodu míru 116, 360 17 Karlovy Vary
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 90100033867
Zveřejnění záměru prodeje pozemku pod garáží p.č. 3484 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.301/2022, MDZ, Úprava místní úpravy provozu dodatkovou tabulkou E13 pod zákazovou značku B11.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 196/2022, MDZ MK KV Hlávkova na p.p.č. 497/6, prostor pod objektem Školní č.p. 698, změna dopravního značení, nové parkovací stání
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Tamara Trotsenko
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Karlovy Vary - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.305/2022, MDZ, I/6 Úprava připojovacího pruhu a výjezdu OC Sedmička, Karlovy Vary.
OZNÁMENÍ - Zrušení elektronické aukce ID 93807-A26232 - nemovitý majetek v k. ú. Dvory - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.337/2022, PDZ, Silnice II/230, umístění svislého dopravní značení A 24, "Náledí" z důvodu zimní údržby“.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 339/2022 _ Mariánskolázeňská _ přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.302/2022, MDZ, Změna místní úpravy provozu na silnici III/2224 Nová Role - Jimlíkov.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 195/2022, MDZ MK KV Krušnohorská - vyhrazené parkovací stání pro vozidlo držitele ZTP - všeobecné
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Tamara Trotsenko
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 338/2022, PDZ MK KV Západní, p.p.č. 2384/1 - terminál pro BUS "Dolní nádraží", zajištění pracovního místa při montáži vjezdových závor na terminál
Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honiteb Čerták a Kojšovice
ČEZ - Plánovaná odstávka 13. 12. 2022 od 7:40 hod., Karlovy Vary - Goethova stezka, Slovenská ul.
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově č.p. 932 (Nábřeží Jana Palacha 932/20) a v budově č.p. 1216 (I. P. Pavlova 1216/29) vše v k.ú. Karlovy Vary pro Karlovarský kaj
Stanovisko MŽP podle § 10g zákona č. 100/2011 o posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Berounky 2021-2027
Zveřejnění záměru uzavřít dohodu o narovnání s nájemcem nebytového prostoru v objektu č.p. 2069 (Lázeňská 22) v k.ú. Karlovy Vary ("tržní krámek")
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1200 (Raisova 4) v k.ú. Karlovy Vary pro zájmový spolek Taneční studio Fontána Karlovy Vary z.s.
Oznámení o vyhlášení nálezů 168/22 - 172/22
OT- zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2 včetně venkovního ochozu v přízemních prostorách Vřídelní kolonády
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 2072 (Lázeňská 38) na pozemku p.č. 1216/8 v k.ú. Karlovy Vary ("tržní krámek") pro obchodní společnost PROKATEM KV s.r.o.
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 9. 12. 2022, část obce Rosnice a část obce Stará Role
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Radoslav Zdařil
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 335/2022 _ SVOBODOVA _ ZŘÍZENÍ VŠEOBECNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ PRO OSOBY ZTP
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2283 k.ú. Karlovy Vary pro vlastníky sousedního pozemku
NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2023, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2024 AŽ 2026
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Martin Palík
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Michaela Jelínková
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. - Pavel Šmída
Exekutorský úřad Praha 6 - Usnesení - Dražební vyhláška - Zdeněk Korecký
Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1081 s garáží v k.ú. Stará Role
Exekutorský úřad Domažlice - Usnesení - Dražební vyhláška - Ivana Kozáková
Exekutorský úřad Litoměřice - Usnesení - Dražební vyhláška - Jan Matěj Pospíchal
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Josef Rajčáni
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ladislav Skříček
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Věra Gojani
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - František Ševít
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jakub Pecháč
Záměr prodeje nemovitostí Teplárenská 79/15 Karlovy Vary, Bohatice
Záměr prodeje pozemků parc.č. 3459, se stavbou, parc.č. 3458/1 a parc.č. 3457/1 k.ú. Karlovy Vary
ČEZ - UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Žlutice
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. června 2022 č. 579
Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině platné od 27.6.2022
Mimořádné opatření MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN s účinností od 14.4. 2022 do odvolání
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Mimořádné opatření MZDR - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1. 3. 2022
Ochranné opatření MZDR - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25. 2. 2022
Zrušení mimořádného opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.2.2022
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech