ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Název Zveřejnění Ukončení
Pronájem NP o výměře 184,80 m2 v objektu T.G.Masaryka 541/3 - VŘ - obálková metoda
Exekutorský úřad Karlovy Vary - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Jiřina Ouřadová
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Dalovice
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.142/2021, PDZ, KV, II/209 Nová Role, Chodovská 114/22 – nové přípojky vody a kanalizace.
pronájem NP č. 1 o výměře 96 m2 v objektu Raisova 1200/4 - VŘ - obálková metoda
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 146/2021 _ Matthoni Marathon Karlovy Vary
Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskuteční dne 22.06.2021 od 8:30 hodin
oznámení zahájení řízení KV, Tašovice, nový chodník a úprava křižovatky
Rozhodnutí prodl.platnosti SP K.Vary, Oprava komunikace ul. Sokoloská
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 139/2021 _ dodatek č. 1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/8 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.143/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikace sil. II-220 v úseku Stará Role.
Zveřejnění záměru nájmu částí pozemků p.č. 492/23, p.č. 492/30 a p.č. 492/53 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Nález kocoura - Moravská ul., Karlovy Vary
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Roman JOŽKO
Zveřejnění záměru nájmu částí pozemků p.č. 492/23, p.č. 492/52 a p.č. 492/51 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.144/2021, PDZ, Karlovy Vary, Pražská, Pod Hájem, vNN/kNN.
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 252 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
Oznámení o vyhlášení nálezu
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 8.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.141/2021, PDZ, Rekonstrukce rozvodů UT a TUV sídliště Doubí ulice Modenská.
Mimořádné opatření č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid -19, s účinností od 11.6.2021
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.51/2021, MDZ, na pozemní komunikaci na p.p.č. 2000/2 a 2017/1, k.ú. Nové Hamry.
Ochranné opatření č. j. MZDR 23621/2020-1/MIN/KAN - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21.6.2021
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 4/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád, v platném znění
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.40/2021, MDZ, Cyklostezka Žlutice úsek ul. Lomnice - Nádražní.
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Oznámení o vyhlášení nálezu - 39/21, 40/21
Stanovení záplavového území vodního toku "Luční potok"
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 7.6.2021
Veřejná vyhláška - Kašparová Eva
Návrh střednědobého výhledu SMKV na rok 2022 - 2023
Nález kocoura - Bohatice, Lomená ul.
Návrh závěrečného účtu Statutárního města Karlovy Vary za rok 2020 včetně závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SMKV za rok 2020
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - Pozvánka na zkoušku ze znalosti hub v roce 2021 - 15.06.2021 v 9:00 hod.
Nález kocoura - Rybáře, Nákladní x Sokolovská ul.
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - DČOV p.p.č.319/85 k.ú.Jenišov
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2021, PDZ, Odpočívárna a pro řidiče MHD na p.p.č. 1062 a 931 Karlovy Vary - Drahovice.
Oznámení o vyhlášení nálezu
Veřejná vyhláška _ sdělení o uložení písemnosti _ Ing. Robert Sellner
Stavební povoelní "Kanalizace a vodovod Nové Hamry, II. etapa"
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2021, PDZ, Vodovodní přípojka zahrady na p.p.č. 1126/1 k.ú. Drahovice ul Mattoniho nábřeží, silnice II/222 staničení 15,475.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.138/2021, PDZ, Výměna havarijního poklopu a výměna vodovodních hrníčků, Nejdek.
Veřejná vyhláška - Heiko Gerhard PAAPE
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 139/2021 _ TRŽNICE - ÚPRAVA NÁSTUPNÍCH PROSTOR A KOMUNIKACÍ
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.133/2021, PDZ, Sadov, vodovodní přípojka pro p.p.č. 42/5 v k.ú. Podlesí u Sadova.
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2021, PDZ, Nová Role, (KV), Ke Stájím, vodovodní přípojka.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2021, PDZ, E.Krásnohorské, Lad. Koubka, Sokolovská, kNN.
Veřejné projednání Změny č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Vyhlášení 60. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.2 Nízkoemisní vozidla V.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2021, PDZ, KV, Nová Role č.p. 80 (p.p.č. 78/5) - nová vodovodní a kanalizační přípojka.
Vyhlášení 59. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2021, PDZ, na MK Lipová a K.Kučery, kNN.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 125/2021, PDZ MK KV ul. nám. K. Sabiny - zajištění prací
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN - podmínky testování dětí,žáků a studentů s účinností od 31.5.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost SARS-COV-2 s účinností od 1.6.2021
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2021, MDZ, : Otovice - Inline dráha.
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2021, PDZ, RVDSL1801_C_K_ZLUT396-ZLUT1HR_MET.
Veřejná vyhláška - opatření obcné povahy č. 129/2021, PDZ MK KV ul. Dr. Davida Bechera - zajištění prostoru pro montáž a demontáž lešení
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - povodí Labe, Odry, Dunaje
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2021, PDZ, KV, Mostecká č.p. 119 – nová přípojka vodovodu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 115/2021, PDZ MK KV ul Táborská - zajištění umístěného lešení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.128/2021, MDZ, doplnění dopravní značky C 9a (stezka pro chodce a cyklisty společná) dodatkovou tabulkou E 13 – text: Vjezd povolen pro majitele pozemků 729/5, 729/6, a 729/7.
Přičlenění honebních pozemků v k.ú. Mořičov, Nová Kyselka, Nová Víska u Ostrova, Ostrov nad Ohří, Pulovice, Radošov u Kyselky, Sedlečko u Karlových Var, Stráň, Šemnice a Velichov k h
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení přestupků odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 22.5. do 30.6.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN - pravidla pro konání škol v přírodě s účinností od 31.5. do 30.6.2021
Změna mimořádného opatření č. j. 14592/2021-12/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 24.5.2021
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Exekutorský úřad Kroměříž - Usnesení - Ali Akbar Raza Mohamad
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN- samotestování zaměstnanců OSVČ s účinností od 15.5.2021
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Změna mimořádného opatření MZDR - frekvence testování dětí, žáků a studentů od 17.5.2021 (čj. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN)
Změna mimořádného opatření MZDR k omezení obchodu a služeb od 11.5.2021 (čj. MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN)
Mimořádné opatření MZDR čj. 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 od 7.5.2021
Změna mimořádného opatření MZDR čj. 14592/2021-10/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů od 10.5.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - PARI SA CZ s. r. o.
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Hotel HUMBOLDT s.r.o. Karlovy Vary - oznámení o ukončení činnosti: fyzioterapeut
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-321 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-319 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN - testování - vysoké školy od 4.5.2021
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-320 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby - Patrik Kubálek
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Blokové čištění a noční mytí komunikací 16. - 26. týden
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech