Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění(asc) Datum stažení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.156/2020 PDZ Oprava povrchu I/6 st.km 87,025-90,846. 13.07.2020 29.07.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2019 MDZ na pozemní komunikaci na p.p.č. 1700 k.ú. Bor u Karlových Var. 13.07.2020 29.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity 13.07.2020 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017 10.07.2020 24.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Olšová Vrata 10.07.2020 30.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hůrky 10.07.2020 30.07.2020
Zveřejnění záměru pronájmu NP 10 m2, Lázeňská 26 (Tržní krámek) - VŘ obálková metoda 10.07.2020 29.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 155/2020, PDZ MK KV ul. Dvořákova, rekonstrukce horkovodu, uzavírka 09.07.2020 27.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 850/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
Oznámení změny 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů¬ a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV. 09.07.2020 22.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 582/2 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 154/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - rekonstrukce budovy Císařské lázně 09.07.2020 24.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1677/OD-BODY/20, Jaroslav BILÍK nar. 22.8.1965 09.07.2020 27.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/2 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role 09.07.2020 29.07.2020
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9010003562 09.07.2020 27.07.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 1160/26 v k.ú. Počerny, obec Karlovy Vary 09.07.2020 27.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Sedlec 08.07.2020 28.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 08.07.2020 28.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 08.07.2020 28.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 143/2020, PDZ MK KV Šumavská, Sládkova - zajištění prací při uložení kabelů NN 07.07.2020 23.07.2020
EÚ Praha 4 - Dražební vyhláška - Royal Golf a.s., A. Domrachev, I. Domracheva, L.D.I. Group s.r.o. 07.07.2020 04.08.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 07.07.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 07.07.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 153/2020 _ K. Vary Karla Čapka _ parkovací stání pro osobu ZTP 07.07.2020 23.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 07.07.2020 31.12.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 57/20 07.07.2020 23.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 07.07.2020 24.07.2020
Prodej pozemku p.č. 961 v k.ú. Drahovice 07.07.2020 24.07.2020
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020 03.07.2020 30.10.2020
oznámení zahájení řízení Toužim, ul. Plzeňská, úprava KO na p.p.č. 3187/60 03.07.2020 21.07.2020
Přístavba objektu pro rekreaci - Karlovy Vary, Dvory 03.07.2020 21.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Koordinátor správních činností a právní podpory odboru Úřad územního plánování a stavební úřad 03.07.2020 29.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend Odboru dopravy technik registru vozidel 03.07.2020 31.08.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička 03.07.2020 19.08.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice 03.07.2020 23.07.2020
Usnesení 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 23.6.2020 02.07.2020 13.07.2020
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražebního jednání - Květuše Kubková 01.07.2020 17.07.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.151/2020, MDZ Výstavba bytových domů Karlovy Vary Doubí - 4 viladomy. 01.07.2020 17.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 145/2020, PDZ MK KV ul. Sokolovská, Nejdecká, Chebská, Počernická, Třeboňská, Mlýnská - stavební práce 01.07.2020 17.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník pro kontaktní místo CzechPOINT a ověřování pravosti podpisů a shodnosti listin odboru vnitřních věcí 01.07.2020 17.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 146/2020; PDZ MK KV ul. Celní - zajištění umístění kontejneru 01.07.2020 17.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 01.07.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.149/2020, PDZ Triatlonový závod KIWI - XTERRA 2020 01.07.2020 17.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 150/2020, PDZ MK KV ul. Ladislava Koubka, Šmeralova - zajištění kontejneru, lešení, pracovního výtahu 01.07.2020 17.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 01.07.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.152/2020, PDZ Rodinný ům na p.p.č. 883/5, k.ú. Počerny – realizace přípojek inženýrských sítív silnici II/222. 01.07.2020 17.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 30.06.2020 21.07.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře 30.06.2020 21.07.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec 30.06.2020 21.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 30.06.2020 31.12.2020
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican 30.06.2020 13.08.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 30.06.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.148/2020,Nová Role, Husova ulice, úprava dopravního značení. 29.06.2020 15.07.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.147/2020, Nájemní jednotka Decathlon v HM Globus K.Vary - Jenišov, Obchodní 30, 360 01 Jenišov, úprava dopravního značení. 29.06.2020 15.07.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 55/20, 56/20 29.06.2020 15.07.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.144/2020, Nejdek, úprava a umístění dopravního značení 26.06.2020 14.07.2020
Rozhodnutí-stavba pro rekreaci Jenišov 26.06.2020 14.07.2020
Prodej části pozemku p.č. 669 v k.ú. Kolová 25.06.2020 13.07.2020
Prodej částí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Karlovy Vary 25.06.2020 13.07.2020
Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary 25.06.2020 13.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 123/2020, PDZ MK KV ul. Teplárenská, Na Výšině, Žitná, Lomená - stavební práce - provádění rekonstrukce horkovodní přípojky 25.06.2020 13.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 24.06.2020 15.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role 24.06.2020 15.07.2020
SORETA Group, a. s. - dražební vyhláška - Pavel Kuliš 23.06.2020 04.08.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Rybáře 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Olšová Vrata 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Sedlec 23.06.2020 14.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 22.06.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 19.06.2020 31.12.2020
EÚ Praha 3, Opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s.r.o 18.06.2020 21.07.2020
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov 18.06.2020 26.08.2020
EÚ Praha 3, Opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s.r.o. 18.06.2020 21.07.2020
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice 16.06.2020 31.10.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže č.A04S10 v ul. Nejdlova 936/7, Karlovy Vary 15.06.2020 16.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření 15.06.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Seznam členských států EU 15.06.2020 13.07.2020
VYHLÁŠENÍ 42. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽITOVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV. 12.06.2020 31.07.2020
VYHLÁŠENÍ 50. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ VI. 12.06.2020 31.07.2020
VYHLÁŠENÍ 49. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - TERMINÁLY VI. 12.06.2020 31.07.2020
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů) 09.06.2020 31.10.2020
MUDr. Frančíková - Oznámení o ukončení činnosti 08.06.2020 15.07.2020
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků 05.06.2020 30.09.2020
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Lucie Osmanová 05.06.2020 06.08.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 26.05.2020 31.12.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události 26.05.2020 28.02.2021
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 26.05.2020 31.12.2020
SPÚ - vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej majetku 15.05.2020 14.07.2020
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR 12.05.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů - 235 USNESENÍ VLÁDY 11.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k zajištění Rapid testu u poskytovatelů zdravotních služeb 04.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče .. 04.05.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů ve školách 04.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům soc.služeb k přijímání nových klientů a jejich testování 04.05.2020 31.12.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142/2020 Sb. 04.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu org.veřejné moci a státních orgánů 04.05.2020 31.12.2020
Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu, přijetí krizových opatření č. 220 až 222/2020 Sb. 04.05.2020 31.12.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 143/2020 Sb. 04.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze 04.05.2020 31.12.2020
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 223 a 224/2020 Sb. 04.05.2020 31.12.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 144 a 145/2020 Sb. 04.05.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů, částka 76 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., Usnesení vlády o zrušení krizového opatření č. 143/2020 Sb. 28.04.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. městě Praze 27.04.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů, přijetí krizového opatření č. 203 a 204/2020 Sb. 27.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání 27.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na celém území ČR 27.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami 27.04.2020 31.12.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 193/2020 Sb. až 198/2020 Sb. (Sbírka zákonů, částka 70) 24.04.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů, částka 66 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 421, 422 20.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce nad 5 000 osob 20.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - k návratu z pobytu na území Italské republiky 20.04.2020 31.12.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - kulturní a jiné akce nad 100 osob 20.04.2020 31.12.2020
Usnesení Exekutorského úřadu Přerov o odročení dražebního roku - pov. Nikola Naďová 20.04.2020 18.07.2020
Usnesení vlády ČR č. 194, 197 až 201 16.04.2020 31.12.2020
Oznámení Státního pozemkového úřadu Praha 3 o zamýšleném převodu pozemku - k. ú. Sedlec u Karlových Var 15.04.2020 15.07.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212 15.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 01.01.2023
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření 20.03.2020 31.12.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 19.03.2020 31.12.2020
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 19.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 13.12.2019 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 02.12.2019 31.12.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038